#chống chạy chức

6 kết quả

quán triệt quy định 205

Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Không để lọt cán bộ không đủ tiêu chuẩn vào cấp ủy

(Baonghean.vn) - Vấn đề này được đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 205 - QĐi/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. ​