Một đời lính - 3 mặt trận - 10 năm nếm mật Vị Xuyên

Một đời lính - 3 mặt trận - 10 năm nếm mật Vị Xuyên

(Baonghean) - Thiếu tá Trần Văn Tùng từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh đánh trận ác liệt nhất tại Xuân Lộc. Ông cũng có mặt trong cánh quân đầu tiên ào ạt tiến công vào sào huyệt cuối cùng của Khơ me Đỏ giải phóng thủ đô Phnôm Pênh. Trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, ông cũng có 10 năm chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên.