“Lời ru buồn” sau những bản làng mờ sương...

“Lời ru buồn” sau những bản làng mờ sương...

(Baonghean) - Do phong tục, tập quán và quan niệm về hôn nhân ăn sâu, bám rễ vào nếp nghĩ qua nhiều thế hệ, nên dù các cấp, ngành đã triển khai nhiều giải pháp;nhưng sau những bản làng mờ sương ở miền tây xứ Nghệ những cuộc hôn nhân bất hợp pháp giữa các ông bố, bà mẹ “trẻ con” vẫn diễn ra...
Báo động tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở Tây Nghệ An

Báo động tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở Tây Nghệ An

(Baonghean) - Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và mất cân bằng giới tính đang là lực cản sự phát triển và chất lượng dân số của huyện Con Cuông. Vì vậy huyện này đã xây dựng Đề án “Can thiệp giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017 - 2022”.
Báo động tình trạng tảo hôn ở Quỳ Hợp

Báo động tình trạng tảo hôn ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Trước thực trạng báo động về vấn đề tảo hôn đang diễn ra trên địa bàn, BTV Huyện ủy huyện Qùy Hợp vừa ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tảo hôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020.
Truyền thông về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Quỳ Hợp

Truyền thông về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Quỳ Hợp

 Ngày 22/8, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh phối hợp Trung tâm DS/KHHGĐ huyện Quỳ Hợp tổ chức bế mạc lớp truyền thông lồng ghép nâng cao chất lượng dân số, giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quỳ Hợp: Châu Thái, Liên Hợp, Đồng Hợp, Văn Lợi, Châu Đình, Châu Thành và Châu Quang.
Hướng tới xoá bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Hướng tới xoá bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Ngày 2/7, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc phối hợp với Trung tâm phát triển truyền thông sức khoẻ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số".