Chủ tịch Quốc hội: “Khi nào người dân tin vào UBKT Tỉnh ủy, Huyện ủy, khi đó mới tốt"

Lê Tuyết 23/01/2019 15:00

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm; nơi nào không phát hiện thì cấp ủy, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Sáng 23/1, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018.

Năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 14 vạn tổ chức đảng và hơn 30 vạn đảng viên; giám sát trên 6 vạn tổ chức đảng và hơn 17 vạn đảng viên; thi hành kỷ luật trên 4 nghìn tổ chức đảng và hơn 17 nghìn đảng viên…

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục giành được những kết quả quan trọng, góp phần bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, để có được kết quả này là do các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đồng thời, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp có chuyển biến tích cực, được tiến hành chủ động hơn, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; kết luận, làm rõ nhiều vi phạm, đã quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời đối với nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm.

"Việc công khai kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân bị kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng thể hiện sự công khai, minh bạch trong xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên. Các tổ chức đảng hay đảng viên bị kỷ luật người ta mới cảm thấy riêng việc thông tin này trước đây không có. Giờ mỗi lần Ủy ban Kiểm tra ra kết luận thì người dân theo dõi xem là lần này Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận cái gì. Người bị cũng rất sợ, và người chưa vi phạm phải coi đây là cách để răn đe để không vi phạm điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật. Bởi vì giờ vi phạm là không che giấu nữa mà được đưa lên hết thông tin báo chí", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục vào cuộc rất tích cực, quyết liệt; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; làm rõ nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, “thấu tình, đạt lý”; góp phần quan trọng vào việc xây dựng môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...; đặc biệt, đã kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm về quan điểm chính trị, có những bài viết, phát ngôn trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, qua đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội: Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm; nơi nào không phát hiện thì cấp ủy, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả, thành tích, cũng phải thẳng thắn, nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Không ít địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, giám sát còn chiếu lệ, hình thức, chưa quyết liệt; việc đấu tranh với những vi phạm vẫn còn tồn tại tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, ngại va chạm. Việc chủ động nắm tình hình và xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh vi phạm còn hạn chế...

"Người dân nói rằng, người ta rất tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương và chừng nào người ta cũng tin Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Huyện ủy thì chừng đó mới tốt. Tất cả chúng ta đều nói làm tốt hết, nhưng rõ ràng, vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong năm vừa qua người dân rất là tin. Mong rằng các cấp ủy Đảng cũng thực hiện nghiêm túc để có những vụ việc điển hình, nhạy cảm phát sinh ngay tại địa bàn mình, cơ quan mình, bộ ngành mình cũng được làm minh bạch công khai, minh bạch và kỷ luật rõ ràng để lấy lại niềm tin của đảng viên và nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ thêm.

Năm 2019 là năm rất quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong bối cảnh đó, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, ủy ban Kiểm tra các cấp là hết sức quan trọng, nặng nề.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong không khí cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, nhân dân đang đồng tình, ủng hộ, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết, kiên trì, không được tự thỏa mãn với những kết quả đã đạt được; tiến hành kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm; đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Nơi nào tự kiểm tra không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, không “rút kinh nghiệm” chung chung.

"Cần tập trung kiểm tra toàn diện công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng; có nhiều phản ánh, tố cáo tham nhũng; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời việc lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; kiên quyết xử lý các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác cán bộ", Chủ tịch Quốc hội nói.

Tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng. Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm; kết luận rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà các đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đang phải đối mặt, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, nhân dân tin tưởng vào bản lĩnh, ý chí của các cán bộ kiểm tra - người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng. Mỗi cán bộ kiểm tra phải có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tận tụy trong công tác, trách nhiệm và tính chiến đấu cao trong nghề nghiệp; nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước để thực thi nhiệm vụ; có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Theo vov.vn
Copy Link
Chủ tịch Quốc hội: “Khi nào người dân tin vào UBKT Tỉnh ủy, Huyện ủy, khi đó mới tốt"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO