Chủ tịch Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành "ngâm" hồ sơ xin lỗi dân gấp

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan phải công khai xin lỗi dân vì để hồ sơ quá hạn.
Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành chấn chỉnh, khắc phục tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn trong toàn tỉnh.

Trước đó, báo cáo số 1140/BC-VPCP ngày 13/2/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2018. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa có gần 4.000 hồ sơ quá hạn.

Trước vấn đề nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn công khai xin lỗi người dân.

Theo đó, các kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải được công khai đầy đủ, thường xuyên cho tổ chức, công dân biết.

Ông Xứng cũng yêu cầu nghiêm khắc xử lý đối với cá nhân, cơ quan, đơn vị tiếp tục để xảy ra tình trạng giải quyết quá hạn.

Được biết, trong tháng 1/2019, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 7.189 hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

Trong đó, có 9 hồ sơ quá hạn đã giải quyết; 8 hồ sơ quá hạn đang giải quyết; 220 hồ sơ chờ bổ sung; 197 hồ sơ trả lại hoặc xin rút./.

vietnamnet.vn