Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Ngày 6/12, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã ký Quyết định số 5380/QĐ - UBND về việc công nhận 22 xã đạt chuẩn NTM năm 2018.
Quyết định công nhận 22 xã đạt chuẩn NTM năm 2018 của UBND tỉnh.
Theo đó, 22 xã thuộc 10 huyện được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới đợt 1 của năm 2018 gồm: Nghi Phong, Nghi Đồng (Nghi Lộc); Diễn Đồng (Diễn Châu); Khánh Thành, Lý Thành, Văn Thành, Tiến Thành, Lăng Thành, Đức Thành, Đại Thành (Yên Thành); Tân Xuân, Kỳ Tân (Tân Kỳ), Trung Sơn, Lam Sơn, Đông Sơn, Lưu Sơn (Đô Lương); Thọ Hợp (Quỳ Hợp); Châu Tiến (Quỳ Châu); Nghĩa Đức (Nghĩa Đàn); Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu); Tường Sơn, Đức Sơn (Anh Sơn).
Theo quyết định của UBND tỉnh, mỗi xã đạt chuẩn NTM được UBND tỉnh thưởng một công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng và 50 triệu đồng để tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM.
Như vậy, cùng với 22 xã này, đến nay Nghệ An đã có 203 xã đạt chuẩn NTM./.