Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Nâng cao vai trò kết nối, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Nguyễn Đức Trung ((Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cần tiếp tục nâng cao vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi đến quý vị khách quý, cùng toàn thể 244 đại biểu chính thức của Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Thưa toàn thể Đại hội!

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh với 133 tổ chức cơ sở Đảng, các doanh nghiệp trực thuộc đại diện cho tất cả các lĩnh vực, các ngành kinh tế trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiệm kỳ qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã đoàn kết, đổi mới, khắc phục những khó khăn, nỗ lực phấn đấu cơ bản thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có bước phát triển, doanh thu tăng 37,52% so với đầu nhiệm kỳ; bình quân hàng năm 91,56% doanh nghiệp có lãi; nộp ngân sách tăng 61,95% so với đầu nhiệm kỳ; đảm bảo việc làm và các chế độ, chính sách cho gần 30.000 lao động; Thu nhập bình quân người lao động tăng trung bình khoảng 10,9% hàng năm.

Các phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa trong sản xuất, kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành được các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả, trong 5 năm có 2.805 sáng kiến được công nhận và áp dụng vào sản xuất, kinh doanh làm lợi cho các doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được đẩy mạnh, ngày càng đi vào thực chất, trong nhiệm kỳ đã đóng góp cho các hoạt động và quỹ từ thiện trên địa bàn toàn tỉnh hơn 306 tỷ đồng, trong đó, một số hoạt động nổi bật như “Tết Vì người nghèo”, giúp đỡ 21 xã nghèo vùng miền Tây Nghệ An; đã tổ chức ủng hộ được 73 ngôi nhà trị giá 4,7 tỷ đồng; tổ chức ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Công tác xây dựng Đảng đã chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng thông tin và dư luận. Đổi mới về phương thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, không để xảy ra các tình huống bị động, hiện tượng đình công, bãi công trong các doanh nghiệp.

Công tác tổ chức bộ máy được củng cố, tăng cường; phát huy tốt vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; công tác phát triển đảng viên được chú trọng (trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng và kết nạp 1.188 đảng viên); chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 5155 ngày 8/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014-2020”, kết quả thành lập mới 9 tổ chức Đảng và 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) được Đảng bộ quán triệt đầy đủ đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, tạo chuyển biến tích cực về hành động, ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, khắc phục tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được các cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị số 30, Kết luận số 120 của Bộ Chính trị, Nghị định số 60 và Nghị định số 149 của Chính phủ.

Công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp được chú trọng; trong nhiệm kỳ Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 05 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”.    

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Nâng cao vai trò kết nối, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ảnh 2
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Thưa toàn thể Đại hội!

Bên cạnh những kết quả đạt được, tôi cơ bản đồng ý với các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã được nêu trong các báo cáo. Theo đó, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh cần nghiêm túc nhận rõ và khắc phục những hạn chế, tồn tại sau:

Tốc độ tăng trưởng bình quân doanh nghiệp hàng năm còn thấp. Việc xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh, chất lượng nguồn nhân lực, kết nối, liên kết, sử dụng sản phẩm giữa các doanh nghiệp trong khối còn hạn chế. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp còn thấp, vẫn còn tình trạng nộp thuế chưa đúng thời hạn, nợ lương, bảo hiểm xã hội của người lao động. Sự phối hợp của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh với chính quyền, sở, ban, ngành và các tổ chức liên quan còn hạn chế.

Phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy Đảng trong doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, chưa thực sự hiệu quả. Công tác nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động ở một số doanh nghiệp chưa kịp thời. Việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số cơ sở chưa được quan tâm đúng mức.

Hoạt động của một số tổ chức, đoàn thể trong doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, chưa chú trọng chiều sâu, còn mang nặng tính hình thức, chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tham gia quản lý doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động còn hạn chế.

Tại Đại hội này, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục thảo luận, làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm, từ đó rút ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và những bài học kinh nghiệm thật sự sâu sắc để đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Đại hội!

Chủ đề Đại hội Đảng bộ Khối đề ra là: “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; tăng cường đoàn kết, hợp tác; nâng cao năng lực cạnh tranh; doanh nghiệp phát triển bền vững; xây dựng Đảng bộ vững mạnh”, đã thể hiện cho sự quyết tâm, là tôn chỉ để lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu, đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển đã đề ra trong Báo cáo chính trị và Dự thảo Nghị quyết Đại hội trình Đại hội.

Tôi xin lưu ý và nhấn mạnh một số nội dung để chúng ta thảo luận, xem xét quyết định:

Một là: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, các tập đoàn, tổng công ty và các sở, ban, ngành liên quan có tác động, chi phối đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối. Thực hiện tốt vai trò kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để tạo mối liên kết chặt chẽ, hỗ trợ nhau cùng phát triển

Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức hội, hiệp hội, cơ quan, đơn vị để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Hai là: Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Tham mưu các giải pháp hữu hiệu để kiểm soát và nắm bắt dòng vốn của Nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí.

Ba là: Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bám sát các chương trình phát triển kinh tế của Trung ương, của tỉnh, ngành và các tổng công ty để tập trung lãnh đạo, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, đổi mới trang thiết bị, ứng dụng công nghệ 4.0, số hóa trong công tác quản trị, điều hành.

Tăng cường liên doanh, liên kết; thu hút đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh, tái cấu trúc thị trường, tận dụng tối đa ưu thế từ các hiệp định thương mại Việt Nam đã ký kết. Sớm xây dựng doanh nghiệp tỉnh Nghệ An theo hướng sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và có vị thế trong hội nhập.

Bốn là: Tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định. Giải quyết hài hòa lợi ích của người lao động với lợi ích của cổ đông và chủ doanh nghiệp. Làm tốt công tác an sinh xã hội; xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Năm là: Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ; nâng cao vai trò của tổ chức Đảng tại các loại hình doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, thực hiện có hiệu quả “nhất thể hóa”, lồng ghép các chức danh cấp ủy Đảng với các chức danh chủ chốt chuyên môn, đoàn thể theo mô hình “3 trong 1”; hoặc  “2 trong 1”. Đặc biệt, vị trí bí thư cấp ủy phải gắn với Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch công ty), Giám đốc hoặc 1 trong 2 chức danh đó.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tăng cường phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Sáu là: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, an toàn tài sản và bảo vệ người lao động trong doanh nghiệp. Chủ động phòng, chống và ứng phó với những diễn biến bất thường, xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Thưa các đồng chí!

Cùng với việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện, Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VI và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ để có ý kiến góp ý sâu sắc cho các Văn kiện của Đảng, đồng thời sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VI đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, tiêu biểu cho phẩm chất, trình độ, bản lĩnh; bầu đoàn đại biểu đại diện trí tuệ, tiếng nói của 133 tổ chức cơ sở Đảng và hơn 5.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ngay sau Đại hội này, tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa mới cần nhanh chóng xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch công tác và có các biện pháp triển khai kịp thời để Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới đi vào cuộc sống.

Thưa toàn thể Đại hội!

Với truyền thống đoàn kết, nỗ lực, phát huy những kinh nghiệm quý báu và những thành tựu đã đạt được, tôi tin tưởng rằng: 

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An sẽ có nhiều đột phá quan trọng, đổi mới, sáng tạo; tăng cường đoàn kết; xây dựng đảng bộ vững mạnh; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa các doanh nghiệp tỉnh nâng cao sức cạnh tranh, phát triển bền vững, góp phần không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị và an sinh xã hội của tỉnh.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin kính chúc các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí tham dự Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

-------

*Đầu đề do Báo Nghệ An đặt

Tin mới

Tản văn hay: Vị quê

Tản văn hay: Vị quê

(Baonghean.vn) - Đó là một hương vị rất đặc trưng, gần gũi, thân thương mà chỉ những con người sinh ra, lớn lên ở vùng quê mới cảm nhận được. Nó không ngạt ngào như các loại hương hoa đài các chốn thị thành, nó bình dị mộc mạc nhưng đau đáu hồn quê.
Con Cuông

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 - năm 2023: Nhi đồng Con Cuông đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng

(Baonghean.vn) -  Với mục tiêu vượt qua vòng bảng, Đội Nhi đồng Con Cuông đang nỗ lực tập luyện thể lực, kỹ thuật và chiến thuật để vượt qua đối thủ trong mỗi trận đấu. Sự nỗ lực và quyết tâm của các cầu thủ luôn nhận được sự ủng hộ của Ban Huấn luyện, lãnh đạo địa phương và các bậc phụ huynh.
Đòn bẩy vốn giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

Đòn bẩy vốn giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

(Baonghean.vn) - Xác định hoạt động của ngân hàng đóng vai trò huyết mạch của nền kinh tế, các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra từ đầu nhiệm kỳ đã được Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An hoàn thành tốt, nhất là thực hiện các chính sách phòng, chống dịch, hỗ trợ phục hồi kinh tế.
 ‘20h Bác sĩ đây rồi’ của Bệnh viện ĐKTP Vinh – ‘cầu nối vàng’ với các chuyên gia y tế

Chương trình ‘20h Bác sĩ đây rồi’ của Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh - ‘Cầu nối vàng’ với các chuyên gia y tế

(Baonghean.vn) - Dù mới đi vào hoạt động nhưng chương trình “20h Bác sĩ đây rồi” được livestream trên fanpage của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã trở thành cẩm nang tư vấn bí quyết sống khỏe, cầu nối hữu ích hỗ trợ tối đa giúp người bệnh nâng cao sức khỏe bản thân và gia đình.
Trao tặng 67 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo ở Nghệ An

Trao tặng 67 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023, sáng 27/5, tại xã Diễn Ngọc (Diễn Châu), Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Hàng nghìn người dân ở xã giàu bậc nhất Nghệ An đóng tiền hơn 10 năm vẫn chưa có nước sạch

Hàng nghìn người dân ở xã giàu bậc nhất Nghệ An đóng tiền hơn 10 năm vẫn chưa có nước sạch

(Baonghean.vn) - Theo yêu cầu của xã Đô Thành (Yên Thành), hàng nghìn hộ dân đã đóng 2,5 triệu đồng/hộ để được sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, hơn 10 năm nay, một nửa số người dân trong xã vẫn dùng tạm nước mưa hoặc mua từng bình về dùng vì phần lớn nguồn nước từ giếng khoan đều bị ô nhiễm.
Ảnh minh hoạ

Trả lời cử tri huyện Diễn Châu về nâng cấp hệ thống mương tưới tiêu JICA

(Baonghean.vn) - Cử tri xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu phản ánh hệ thống mương tưới tiêu JICA qua địa bàn xã Diễn Hạnh chưa phát huy được công năng sử dụng. Xã Diễn Hạnh không được thụ hưởng nguồn nước này. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo bàn giao hệ thống kênh mương để đưa vào tưới tiêu, sử dụng.
Nghệ An chấn chỉnh tình trạng dùng ô tô cá nhân 5 - 7 chỗ để kinh doanh vận tải khách trái phép

Nghệ An chấn chỉnh tình trạng dùng ô tô cá nhân 5 - 7 chỗ để kinh doanh vận tải khách trái phép

(Baonghean.vn) - Trước tình trạng một số cá nhân sử dụng xe ô tô từ 5 đến 7 chỗ ngồi (biển kiểm soát nền trắng) hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trái phép (xe dù), UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh nhằm góp phần đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.