#Chủ tịch uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh

2 kết quả