Chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho giáo viên, học sinh

(Baonghean.vn) - Sáng 27/5, Ban Tuyên giáo huyện ủy Đô Lương tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 34 - CT/TW cuả Bộ Chính trị khóa (VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học” và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 – CT/TW cuả Ban bí thư (Khóa IX) “Về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”

Toàn cảnh hội nghị.

Kể từ khi Chỉ thị 34 – CT/ TW và Chỉ thị 40 – CT/TW của Ban Bí thư (Khóa IX) được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương đã kịp thời tổ chức quán triệt nội dung của các Chỉ thị cho cán bộ chủ chốt từ huyện đến xã. Các chi bộ đảng trong trường học đã thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị cho đội ngũ giáo viên, học sinh và công nhân viên ở các trường học.

Phòng Giáo dục & Đào tạo phối hợp Công đoàn ngành xây dựng các chương trình, kế hoạch để tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Cũng từ đó, nề nếp sinh hoạt chi bộ ở các trường học được duy trì nghiêm túc. Nhiều chi bộ đã tổ chức được việc sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng hoạt động. 

Từ chỗ trước khi có Chỉ thị 34 (năm 1998), số cơ sở giáo dục có chi bộ đảng là 78 chi bộ/105 cơ sở giáo dục, chỉ đạt tỷ lệ 74,3%, đến nay (năm 2014) tất cả các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đều có chi bộ, số cơ sở có chi bộ là 98/98, đạt tỷ lệ 100%. Hàng năm trên 95% số chi bộ các trường học đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Số đảng viên trong các trường học ngày càng được nâng cao, tổng số đảng viên hiện nay là 1.850/3.153 cán bộ, giáo viên chiếm tỷ lệ 58,7%. Trong đó có nhiều đảng bộ xã, thị trấn, chi bộ nhà trường đã tích cực làm tốt công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới như; Trường THPT Đô Lương 1, THPT Đô Lương 2, Trường THPT Đô Lương 4…

Trong thời gian tới tổ chức Đảng ở mỗi trường học cần căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình, lãnh đạo thực hiện tốt chương trình kế hoạch giáo dục - đào tạo, trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức cách mạng.

Trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy đã trao bằng khen cho 6 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ đảng viên trong các trường học.

Thanh Nga