Chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn thực phẩm

(Baonghean.vn) - Chiều 16/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Dự án Cạnh tranh chăn nuôi và An toàn thực phẩm tỉnh (LIFSAP).

Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đại diện các Sở NN và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các sở, ngành liên quan.

Dự án Cạnh tranh chăn nuôi và An toàn thực phẩm tỉnh (LIFSAP) do Bộ NN và PTNT triển khai tại Nghệ An từ năm 2010, với mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh của các hộ chăn nuôi thông qua nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chỗi sản phẩm chăn nuôi theo hướng chăn nuôi sạch từ trang trại đến bàn ăn.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND Tỉnh nhấn mạnh: Dự án LIFSAP được triển khai trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc xây dựng mô hình cạnh tranh chăn nuôi và an toàn thực phẩm, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Sau 5 năm thực hiện dự hiện dự án LIFSAP, đến nay trên địa bàn Nghệ An đã thành lập được 4 vùng thực hành chăn nuôi tốt (GAHP), với 10 điểm GAHP, 30 nhóm gồm 599 hộ tham gia. Dự án đã đầu tư trang thiết bị, hàng hóa và tập huấn kiến thức cho các hộ chăn nuôi, hộ kinh doanh thực phẩm, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ khuyến nông, thú y …

Hỗ trợ nâng cấp 4 cơ sở giết mổ tập trung tại: Nam Nghĩa (Nam Đàn), Hợp Thành (Yên Thành), Lực Lam Nghi Đồng (Nghi Lộc) và Diễn Thọ (Diễn Châu). Đồng thời hỗ trợ nâng cấp 16 cơ sở giết mổ nhỏ. Bên cạnh đó, dự án còn thực hiện cải tạo nâng cấp và bàn giao đưa vào sử dụng 41 chợ thực phẩm tươi sống.

Riêng 8 tháng đầu năm 2016, dự án tiếp tục khảo sát lựa chọn xã, thành viên để nhân rộng 18 điểm GAHP mới. Hỗ trợ, hướng dẫn các xã điểm GAHP thành lập tổ hợp tác/ HTX chăn nuôi VietGAHP. Khảo sát được 3 cơ sở giết mổ đủ điều kiện hỗ trợ cải thiện điều kiện vệ sinh thú y và môi trường, để thực hiện năm 2016. Đầu tư nâng cấp 14 chợ thực phẩm, nâng cấp chợ buôn bán trâu bò (chợ Ú – Đô Lương).

Ông Vi Lưu Bình - Phó Giám đốc Sở NN và PTNT báo cáo tình hình thực hiện dự án LIPSAP trong thời gian qua.

Nhìn chung, dự án LIFSAP đã tạo được mô hình cạnh tranh trong ngành chăn nuôi để các hộ chăn nuôi trong tỉnh, tỉnh bạn, nước bạn Lào đến tham quan học tập và nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân. Đảm bảo thực hiện và duy trì chuỗi giá trị thịt sạch trong dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, cụ thể: Nguồn vốn vay IDA phân bổ chưa đủ theo nhu cầu hoạt động, dự án triển khai trên địa bàn rộng nên khó khăn trong việc đốc thúc, kiểm tra; do tập quán chăn nuôi, giết mổ và hoạt động kinh doanh buôn bán thực phẩm tươi sống còn mang tính tự  phát nên để thay đổi nhận thức, hành vi của hộ chăn nuôi, kinh doanh cần cả quá trình và phối hợp đồng bộ giữa các ngành …

Chăn nuôi sạch là xu hướng được người dân ở Nghệ An hưởng ứng mạnh mẽ.

Tại cuộc họp, các đại biểu cùng góp ý làm rõ hiệu quả của dự án trong việc quy hoạch vùng thực hành chăn nuôi tốt, cơ sở giết mổ đã phần cải thiện vấn đề môi trường như thế nào, đề xuất bổ sung các phụ lục chi tiết về 11 huyện vùng GAHP, các huyện có lò giết mổ … Đồng thời, đề xuất các giải pháp để nhân rộng mô hình chăn nuôi GAHP trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự án LIFSAP được triển khai trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc xây dựng mô hình cạnh tranh chăn nuôi và an toàn thực phẩm, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Tuy nhiên, tính chủ động tham mưu của BQL dự án cho Ban chỉ đạo và công tác tuyên truyền thực hiện dự án còn hạn chế.

Đồng chí Đinh Viết Hồng, yêu cầu, Ban Quản lý dự án cần tiếp thu ý yến tại cuộc họp để bổ sung hoàn thiện báo cáo dự án; giao Sở NN và PTNT phối hợp văn phòng sớm có quyết định kiện toàn Ban Quản lý dự án. Thời gian tới, Ban Quản lý dự án phối hợp với Sở tài chính tham mưu để Tỉnh bố trí kinh phí đối ứng theo tiến độ dự án; đề nghị các thành viên của Ban chỉ đạo, Ban quản lý dự án tiến hành kiểm tra một số điểm dự án đã đầu tư triển khai trong thời gian qua.

Đinh Nguyệt