Chú trọng sưu tầm các loại tài liệu, hiện vật quý hiếm

Tỉnh Nghệ An hiện đang lưu giữ, bảo quản 17.464 hiện vật, 6.671 tài liệu, hình ảnh có giá trị và trên 1.000 tiêu bản động, thực vật và mẫu vật.

Tại Nghệ An, việc sưu tầm các loại tài liệu, hiện vật quý hiếm chưa tương xứng với tiềm năng về điều kiện tự nhiên, xã hội của địa phương; có tình trạng nhiều tài liệu, hiện vật quý hiếm đang do người dân quản lý, bảo quản hoặc chưa được sưu tầm, bảo quản kịp thời, dẫn đến hư hỏng, xuống cấp và không phát huy được giá trị, thậm chí thất lạc, mất mát.

Hình minh họa (internet).

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác sưu tầm các loại tài liệu, hiện vật quý hiếm chưa được quan tâm đúng mức; địa phương chưa nghiên cứu, xây dựng được một đề cương khoa học sưu tầm tổng thể để làm cơ sở cho công tác sưu tầm một cách khoa học, bài bản, phản ánh đúng điều kiện tự nhiên - xã hội tỉnh Nghệ An.

Đến nay, các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh sưu tầm được chưa đầy đủ để xây dựng các sưu tập, bộ sưu tập hiện vật phục vụ công tác trưng bày để phát huy giá trị di sản. Có tình trạng cơ sở vật chất, kho bảo quản của Bảo tàng đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều trang thiết bị phục vụ công tác bảo quản hư hỏng không thể sử dụng.

Đại diện Chi hội Di sản văn hoá cổ vật Sông Lam trao tặng hiện vật cho bảo tàng (Ảnh tư liệu).

Khắc phục tình trạng trên, tỉnh Nghệ An đang đề ra mục tiêu đến năm 2020 lưu giữ, sưu tầm được khoảng 30.000 tài liệu, hiện vật, trong đó 90% tài liệu, hiện vật được kiểm kê có hồ sơ khoa học, lý lịch cụ thể; 100% tài liệu, hiện vật được bảo quản, trưng bày bằng các phương tiện, trang thiết bị hiện đại.

Tỉnh cũng nghiên cứu xây dựng, lắp đặt và áp dụng công nghệ tin học, sử dụng phần mềm số hóa và hòa mạng đối với các khâu công tác của bảo tàng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về quản lý di sản văn hóa và nghiệp vụ bảo tàng.

Nghệ An tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích và vận động người dân đóng góp hiện vật, tư liệu cho bảo tàng; tổ chức các đợt khảo sát, sưu tầm tài liệu, hiện vật; triển khai cho cán bộ bảo tàng đi khảo sát, tham quan, học tập tại các bảo tàng và các trung tâm lưu trữ nhằm trao đổi hiện vật, tài liệu. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tổ chức nghiên cứu, khảo sát điền dã, lập đề cương kế hoạch chi tiết để triển khai sưu tầm tài liệu, hiện vật.

Theo TTXVN