Chú trọng tuyên truyền quan điểm, nhận thức mới về công tác dân vận

(Baonghean.vn) - Một trong những nội dung kết luận tại cuộc làm việc ngày 10/5 đánh giá 5 năm việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận” tại huyện Quỳ Châu.
Ngày 10/5, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1943-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc tại huyện Quỳ Châu. Ảnh: Đức Dân
Sau khi tiến hành kiểm tra tình hình và kết quả việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tại Đảng bộ cơ sở thị trấn Tân Lạc, Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận” trên địa bàn huyện.

Thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu đã kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết học tập cho ủy viên BCH đảng bộ huyện, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo 100% đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức học tập quán triệt nghị quyết; đồng thời ban hành Kế hoạch số 116-KH/HU ngày 05/03/2014, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết; 100% đảng bộ xã, thị trấn, 90% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Cán bộ Huyện ủy Quỳ Châu giám sát thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội tại xã Châu Nga. Ảnh: Hoài Thu
UBND huyện đã ban hành các văn bản chủ trương thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã, trong 5 năm đã ban hành 02 chỉ thị, 12 kế hoạch, chỉ đạo kiện toàn các Ban chỉ đạo Quy chế DCCS, ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền từ huyện đến cơ sở.
Hàng năm, có kế hoạch tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân, nhất là các nội dung mà Chủ tịch UBND trực tiếp đối thoại với nhân dân; lãnh đạo củng cố, mở rộng tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể.
  Lãnh đạo HĐND, UBND huyện nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng các cuộc giám sát, giải quyết khá kịp thời các kiến nghị của cử tri; Nâng cao chất lượng hoạt động các Ban chỉ đạo dân vận chính quyền, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở các cấp, quan tâm giải quyết các kiến nghị, đề xuất, các vấn đề nảy sinh từ cơ sở; Thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể, định kỳ mời MTTQ, các đoàn thể huyện tham gia các phiên họp UBND. 

Trong 05 năm, đã tiếp 492 lượt công dân; tiếp nhận 156 đơn/156 vụ việc, giải quyết 156 đơn (đạt 100% KH). Hoạt động của khối dân vận ngày càng có hiệu quả, hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng và tạo điều kiện hỗ trợ để nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo. 

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳ Châu Lang Văn Xuân (thứ 2 phải sang) trao đổi với đảng viên Chi bộ bản Hội 3 xã Châu Hội. Ảnh: Hoài Thu
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá, ghi nhận những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW trên địa bàn huyện Quỳ Châu; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm và những vấn đề mà cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần quan tâm để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả hơn.

Cụ thể, cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác dân vận cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể các cấp, cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là những quan điểm, nhận thức mới về công tác dân vận mà Nghị quyết 25 -NQ/TW đã nêu.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 của Trung ương gắn với việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế tiếp xúc đối thoại với nhân dân và nội dung thực hiện các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở; tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tiếp tục phát huy nội lực trong phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng thành công chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.