Chưa có căn cứ khẳng định Khu công nghiệp Nghi Sơn xả thải gây ô nhiễm môi trường

(Baonghean.vn) - Đó là phản hồi của ngành chức năng liên quan đến kiến nghị của cử tri thị xã Hoàng Mai về đề nghị kiểm tra việc Khu công nghiệp Nghi Sơn lắp 4 đường ống xả thải trực tiếp ra biển gây ô nhiễm môi trường tại khu vực Đông Hồi.

Quy hoạch khu kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: Tư liệu

Theo Sở TN&MT tỉnh Nghệ An: Sau khi nhận được phản ánh của cử tri thị xã Hoàng Mai, Sở đã tiến hành kiểm tra trên thực địa và có trao đổi thông tin với cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa. Kết quả xác minh cụ thể như sau:

+ 04 đường ống xả thải trực tiếp ra biển tại khu vực giáp ranh Thanh Hóa - Nghệ An mà cử tri phản ánh trên là 4 đường ống nạo vét cảng Nghi Sơn của Công ty Cổ phần gang thép Nghi Sơn (Dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 299/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 25/8/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa), vật chất sau khi nạo vét được sử dụng để san lấp khu phát triển Logistic có diện tích 10,2 ha thuộc Cảng Nghi Sơn.

+ Các cơ quan chức năng hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cũng đã lấy mẫu và phân tích môi trường khu vực vào ngày 11/5/2017, ngày 7/8/2017, ngày 13/5/2017. Kết quả phân tích cho thấy tất cả các thông số đều đạt QCVN 10-MT: 2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Qua đó, ngành chức năng kết luận: Tại thời điểm hiện nay chưa thể khẳng định được việc xả thải của 4 đường ống trên của Công ty gang thép Nghi Sơn gây ô nhiễm môi trường (tất cả các thông số quan trắc môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép).

Tuy nhiên để thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến, quan trắc môi trường để kịp thời ứng phó và xử lý các vấn đề phát sinh về bảo vệ môi trường (nếu có).

Gia Huy