Chuẩn bị tốt cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 12-13/6, đoàn kiểm tra của Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy Quân khu 4 dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trọng Kiên

6 tháng đầu năm 2017, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của Quân khu; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó nhiều nội dung nổi bật như: công tác duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm dự báo chính xác tình hình; phối hợp tham mưu giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh từ cơ sở; công tác tuyển quân và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017.

Cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo mắt luôn nêu cao tinh thần huấn luyện giỏi sẵn sàng chiến đấu cao. Ảnh: Trọng Kiên

Kết luận đợt kiểm tra, Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy Quân khu 4 đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017, trong đó, nổi bật là đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ có chiều sâu trên tất cả 4 mặt công tác.

Bên cạnh đó, đồng chí Thiếu tướng Trần Tiến Dũng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiến hành rà soát, tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại của 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017; xác định làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng tư tưởng cho bộ đội, nắm chắc, dự đoán đúng tình hình để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền xử lý các vụ việc nổi cộm xảy ra trên địa bàn; xây dựng thế trận lòng dân, vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh ngày càng vững chắc.

                                                                  Trọng Kiên