Chuyển động trong sắp xếp bộ máy phường, xã ở thành phố Vinh

Thành Duy

(Baonghean) - Thành ủy Vinh đã đồng ý chủ trương và giao tiến hành bố trí một công chức Văn phòng - Thống kê (VP -TK) phường, xã thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Đảng ủy nhằm ổn định và nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu công tác Đảng ở cơ sở, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ cấp ủy.

Đây cũng là giải pháp góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế ở phường, xã, giúp bộ máy hoạt động hiệu quả, giảm chi ngân sách Nhà nước.

Không chỉ trên địa bàn TP. Vinh mà ở các địa phương trong tỉnh, vị trí cán bộ Văn phòng Đảng ủy cấp xã là đối tượng hợp đồng thời vụ, không chuyên trách dẫn đến chế độ phụ cấp thấp, một số người được bố trí kiêm nhiệm thêm công việc khác để tăng thêm thu nhập nhưng mức tăng cũng không đáng kể, dẫn đến đội ngũ này chưa thực sự yên tâm công tác. Theo khảo sát của Thành ủy Vinh, có 17/25 phường, xã thường xuyên thay đổi nhân sự phụ trách Văn phòng Đảng ủy, gây khó khăn trong việc bố trí nhân sự; ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả tham mưu công tác Đảng ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh (ngồi) cán bộ công chức VP _TK đảm nhận vị trí cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Vinh Tân (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh (ngồi) cán bộ công chức VP _TK đảm nhận vị trí cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Vinh Tân (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy

Vì vậy, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ, cũng như căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; Quyết định số 24/2016/QĐ - UBND ngày 4/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, số lượng, tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã bàn bạc và có thông báo kết luận đồng ý chủ trương bố trí công chức VP - TK của UBND các phường, xã thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Đảng ủy, HĐND phường, xã nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảng ở cơ sở vào ngày 31/5/2017.

Đặc biệt, theo thông báo kết luận, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh yêu cầu quá trình thực hiện cần quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, hoặc bố trí công việc khác đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách đang được hợp đồng làm nhiệm vụ văn phòng cấp ủy tại các phường, xã.

Chủ trương này được triển khai trên địa bàn TP. Vinh mới chỉ một thời gian chưa lâu, song ghi nhận bước đầu có thể thấy đây là cách làm tháo gỡ những khó khăn bấy lâu nay cho vị trí cán bộ Văn phòng Đảng ủy ở phường, xã trên địa bàn. Đó là cán bộ VP -TK là cán bộ công chức nên thu nhập ổn định và yên tâm công tác, chuyên tâm hơn với công việc, qua đó có thể tham mưu chất lượng, hiệu quả hơn công tác Đảng ở cơ sở. Bí thư Đảng ủy phường Vinh Tân Nguyễn Hoàng Minh cho biết, ngay từ khi thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phường đã có định hướng bố trí cán bộ kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác nhằm tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả công việc, đặc biệt là với các tổ chức chính trị - xã hội. Do đó, khi Thành ủy có chủ trương trên, Đảng ủy phường đã triển khai tiến hành với các phương án sắp xếp cụ thể.

Theo đó, đồng chí Phan Thị Thúy Hằng vào làm cán bộ Văn phòng Đảng ủy từ tháng 10/2014 đã được bố trí làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Tiếp nhận công việc của đồng chí Hằng là đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh, công chức VP - TK của phường. Trao đổi với chúng tôi, các đồng chí Phan Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Quỳnh đồng tình với phương án sắp xếp, bố trí công việc của tổ chức và cho biết, đang nỗ lực để có thể tiếp cận nhanh và thực hiện hiệu quả công việc chuyên môn.

Theo Khoản 3, Điều 64, Quyết định số 24/2016/QĐ - UBND ngày 4/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về nhiệm vụ của công chức VP - TK tương tự như Thông tư số 06/2012/TT - BNV của Bộ Nội vụ, còn có bổ sung thêm nội dung: “Ngoài công việc theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của công chức VP - TK, UBND cấp xã bố trí một công chức VP -TK kiêm nhiệm thêm một số nhiệm vụ của công tác Văn phòng Đảng ủy (Chủ tịch UBND cấp xã thống nhất với Bí thư Đảng ủy cấp xã những nhiệm vụ cụ thể cho công chức VP - TK kiêm nhiệm”.

Dưới góc độ của người đứng đầu, Bí thư Đảng ủy phường Vinh Tân đánh giá: Công chức được đào tạo bài bản, chính quy, có chế độ ổn định nên khi đảm nhận vị trí ở Văn phòng Đảng ủy sẽ có trách nhiệm cao hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Mặt khác, đối với cán bộ từng là cán bộ không chuyên trách làm việc ở Văn phòng Đảng ủy bây giờ được bố trí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và kiêm nhiệm một số chức danh của các tổ chức, nên có phụ cấp ổn định trên 3 triệu đồng/tháng; đồng thời giúp cho công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được nâng cao hơn vì có người phụ trách thường xuyên (trước đây vị trí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy do một cán bộ kiêm nhiệm) và cũng giúp giảm được cán bộ ở Hội Chữ thập đỏ, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi... “Sự sắp xếp này góp phần tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính; giảm chi phí cho ngân sách, cán bộ yên tâm làm việc hơn” - đồng chí Nguyễn Hoàng Minh cho biết.

Giao dịch tại bộ phận một cửa của phường Hưng Bình (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy
Giao dịch tại bộ phận một cửa của phường Hưng Bình (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy

Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vinh Nguyễn Trung Nghĩa cho biết: “Đến nay, 25 phường, xã trên địa bàn TP. Vinh cơ bản đã bố trí, sắp xếp một cán bộ VP - TK đảm nhận công việc Văn phòng Đảng ủy. Chúng tôi cũng đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công chức Văn phòng cấp ủy mới được chuyển từ VP - TK sang”. Mặt khác, phần lớn cán bộ bán chuyên trách từng làm việc ở vị trí này trước đây cũng được bố trí làm công việc khác, theo hướng kiêm nhiệm nhiều vị trí như tại phường Đội Cung, Lê Lợi, Quang Trung… bố trí làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; tại các phường Hồng Sơn, Hưng Bình, Đông Vĩnh… làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ…

Có thể nói việc thực hiện chủ trương trên của Thành ủy Vinh đã mang lại những kết quả bước đầu, tạo tiền đề để thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó thành phố là một trong những đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn là đơn vị thực hiện điểm.

Theo Kế hoạch số 111 - KH/TU ngày 2/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghệ An sẽ thí điểm hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND cấp huyện, xã. Theo kế hoạch, Đề án sẽ trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước tháng 6/2018 và sẽ thực hiện từ năm nay.

Tin mới

Giải pháp phòng ngừa đình công trái pháp luật

Giải pháp phòng ngừa đình công trái pháp luật

(Baonghean.vn) - Do tính chất phức tạp và những hệ lụy khó lường khi đình công, ngừng việc trái pháp luật xảy ra nên phòng ngừa, hạn chế đình công là việc làm cần thiết, cũng là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của riêng tổ chức công đoàn mà của cả hệ thống chính trị.
'Thủ tướng tranh thủ từng ngày nghỉ cuối tuần để kiểm tra, thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn cho địa phương'

'Thủ tướng tranh thủ từng ngày nghỉ cuối tuần để kiểm tra, thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn cho địa phương'

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 4/7, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã thẳng thắn đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngày càng sâu sát, quyết liệt, hiệu quả của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Quyết tâm trở thành huyện khá của vùng Tây Bắc Nghệ An

Quyết tâm trở thành huyện khá của vùng Tây Bắc Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 5/7/1947, tại chòm Tân Lạc (nay là thị trấn Tân Lạc), Chi bộ Hoàng Văn Thụ được thành lập và đã tạo nên bước ngoặt lịch sử quan trọng cho phong trào cách mạng ở Quỳ Châu. Đến nay, trải qua 75 năm xây dựng, phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, các cấp, ngành và nhân dân đã đoàn kết, nỗ lực xây dựng Quỳ Châu phát triển, phấn đấu trở thành huyện khá của vùng Tây Bắc Nghệ An.
Mercedes và Audi đồng loạt triệu hồi xe tại Việt Nam

Mercedes và Audi đồng loạt triệu hồi xe tại Việt Nam

Có 76 chiếc SUV của Mercedes-Benz thuộc diện phải triệu hồi do bộ trợ lực phanh gặp vấn đề. Trong khi đó, thương hiệu đồng hương Audi cũng phải triệu hồi 33 chiếc A8 do nguy cơ chết máy bởi lưới lọc dầu bị tắc nghẽn.
HLV Đinh Thế Nam: U19 Việt Nam sẽ có điều chỉnh trước U19 Philippines; HAGL có giám đốc kỹ thuật mới, nhận nguồn đầu tư 30 tỷ

HLV Đinh Thế Nam: U19 Việt Nam sẽ có điều chỉnh trước U19 Philippines; HAGL có giám đốc kỹ thuật mới, nhận nguồn đầu tư 30 tỷ

(Baonghean.vn) -  Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội FC vẫn thua SHB Đà Nẵng; Huấn luyện viên Đinh Thế Nam: "U19 Việt Nam sẽ có điều chỉnh trước U19 Philippines"; Hoàng Anh Gia Lai có giám đốc kỹ thuật mới, nhận nguồn đầu tư 30 tỷ... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Truyện ngắn: Đò Phiên

Đọc truyện đêm khuya: Đò Phiên

(Baonghean.vn) - Các bạn thân mến, Tống Ngọc Hân, sinh năm 1976, là một nhà văn sống và làm việc tại Phú Thọ. Chị đã cho ra mắt một số tập thơ, tiểu thuyết và hơn 100 truyện ngắn. Nhiều tác phẩm của chị đoạt giải trong các cuộc thi của các báo, tạp chí văn nghệ, các hội văn học nghệ thuật địa phương và trung ương. Trong chương trình đêm nay, xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn truyện ngắn “Đò Phiên” của nữ nhà văn này. Mời các bạn cùng lắng nghe, qua giọng đọc Huyền Nga.