Chuyển động trong sắp xếp bộ máy phường, xã ở thành phố Vinh

(Baonghean) - Thành ủy Vinh đã đồng ý chủ trương và giao tiến hành bố trí một công chức Văn phòng - Thống kê (VP -TK) phường, xã thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Đảng ủy nhằm ổn định và nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu công tác Đảng ở cơ sở, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ cấp ủy.

Đây cũng là giải pháp góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế ở phường, xã, giúp bộ máy hoạt động hiệu quả, giảm chi ngân sách Nhà nước.

Không chỉ trên địa bàn TP. Vinh mà ở các địa phương trong tỉnh, vị trí cán bộ Văn phòng Đảng ủy cấp xã là đối tượng hợp đồng thời vụ, không chuyên trách dẫn đến chế độ phụ cấp thấp, một số người được bố trí kiêm nhiệm thêm công việc khác để tăng thêm thu nhập nhưng mức tăng cũng không đáng kể, dẫn đến đội ngũ này chưa thực sự yên tâm công tác. Theo khảo sát của Thành ủy Vinh, có 17/25 phường, xã thường xuyên thay đổi nhân sự phụ trách Văn phòng Đảng ủy, gây khó khăn trong việc bố trí nhân sự; ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả tham mưu công tác Đảng ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh (ngồi) cán bộ công chức VP _TK đảm nhận vị trí cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Vinh Tân (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh (ngồi) cán bộ công chức VP _TK đảm nhận vị trí cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Vinh Tân (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy
Vì vậy, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ, cũng như căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; Quyết định số 24/2016/QĐ - UBND ngày 4/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, số lượng, tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã bàn bạc và có thông báo kết luận đồng ý chủ trương bố trí công chức VP - TK của UBND các phường, xã thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Đảng ủy, HĐND phường, xã nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảng ở cơ sở vào ngày 31/5/2017.

Đặc biệt, theo thông báo kết luận, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh yêu cầu quá trình thực hiện cần quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, hoặc bố trí công việc khác đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách đang được hợp đồng làm nhiệm vụ văn phòng cấp ủy tại các phường, xã.

Chủ trương này được triển khai trên địa bàn TP. Vinh mới chỉ một thời gian chưa lâu, song ghi nhận bước đầu có thể thấy đây là cách làm tháo gỡ những khó khăn bấy lâu nay cho vị trí cán bộ Văn phòng Đảng ủy ở phường, xã trên địa bàn. Đó là cán bộ VP -TK là cán bộ công chức nên thu nhập ổn định và yên tâm công tác, chuyên tâm hơn với công việc, qua đó có thể tham mưu chất lượng, hiệu quả hơn công tác Đảng ở cơ sở. Bí thư Đảng ủy phường Vinh Tân Nguyễn Hoàng Minh cho biết, ngay từ khi thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phường đã có định hướng bố trí cán bộ kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác nhằm tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả công việc, đặc biệt là với các tổ chức chính trị - xã hội. Do đó, khi Thành ủy có chủ trương trên, Đảng ủy phường đã triển khai tiến hành với các phương án sắp xếp cụ thể.

Theo đó, đồng chí Phan Thị Thúy Hằng vào làm cán bộ Văn phòng Đảng ủy từ tháng 10/2014 đã được bố trí làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Tiếp nhận công việc của đồng chí Hằng là đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh, công chức VP - TK của phường. Trao đổi với chúng tôi, các đồng chí Phan Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Quỳnh đồng tình với phương án sắp xếp, bố trí công việc của tổ chức và cho biết, đang nỗ lực để có thể tiếp cận nhanh và thực hiện hiệu quả công việc chuyên môn.

Theo Khoản 3, Điều 64, Quyết định số 24/2016/QĐ - UBND ngày 4/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về nhiệm vụ của công chức VP - TK tương tự như Thông tư số 06/2012/TT - BNV của Bộ Nội vụ, còn có bổ sung thêm nội dung: “Ngoài công việc theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của công chức VP - TK, UBND cấp xã bố trí một công chức VP -TK kiêm nhiệm thêm một số nhiệm vụ của công tác Văn phòng Đảng ủy (Chủ tịch UBND cấp xã thống nhất với Bí thư Đảng ủy cấp xã những nhiệm vụ cụ thể cho công chức VP - TK kiêm nhiệm”.

Dưới góc độ của người đứng đầu, Bí thư Đảng ủy phường Vinh Tân đánh giá: Công chức được đào tạo bài bản, chính quy, có chế độ ổn định nên khi đảm nhận vị trí ở Văn phòng Đảng ủy sẽ có trách nhiệm cao hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Mặt khác, đối với cán bộ từng là cán bộ không chuyên trách làm việc ở Văn phòng Đảng ủy bây giờ được bố trí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và kiêm nhiệm một số chức danh của các tổ chức, nên có phụ cấp ổn định trên 3 triệu đồng/tháng; đồng thời giúp cho công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được nâng cao hơn vì có người phụ trách thường xuyên (trước đây vị trí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy do một cán bộ kiêm nhiệm) và cũng giúp giảm được cán bộ ở Hội Chữ thập đỏ, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi... “Sự sắp xếp này góp phần tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính; giảm chi phí cho ngân sách, cán bộ yên tâm làm việc hơn” - đồng chí Nguyễn Hoàng Minh cho biết.

Giao dịch tại bộ phận một cửa của phường Hưng Bình (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy
Giao dịch tại bộ phận một cửa của phường Hưng Bình (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy
Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vinh Nguyễn Trung Nghĩa cho biết: “Đến nay, 25 phường, xã trên địa bàn TP. Vinh cơ bản đã bố trí, sắp xếp một cán bộ VP - TK đảm nhận công việc Văn phòng Đảng ủy. Chúng tôi cũng đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công chức Văn phòng cấp ủy mới được chuyển từ VP - TK sang”. Mặt khác, phần lớn cán bộ bán chuyên trách từng làm việc ở vị trí này trước đây cũng được bố trí làm công việc khác, theo hướng kiêm nhiệm nhiều vị trí như tại phường Đội Cung, Lê Lợi, Quang Trung… bố trí làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; tại các phường Hồng Sơn, Hưng Bình, Đông Vĩnh… làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ…

Có thể nói việc thực hiện chủ trương trên của Thành ủy Vinh đã mang lại những kết quả bước đầu, tạo tiền đề để thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó thành phố là một trong những đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn là đơn vị thực hiện điểm.

Theo Kế hoạch số 111 - KH/TU ngày 2/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghệ An sẽ thí điểm hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND cấp huyện, xã. Theo kế hoạch, Đề án sẽ trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước tháng 6/2018 và sẽ thực hiện từ năm nay.

tin mới

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

(Baonghean.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký công điện yêu cầu người đứng đầu sở, ban, ngành, địa phương, ban quản lý dự án và chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Băn khoăn đặt tên làng, tên xã sau sáp nhập

Băn khoăn đặt tên làng, tên xã sau sáp nhập

(Baonghean.vn) - Một vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm liên quan đến dự kiến đặt tên đơn vị hành chính mới sau sáp nhập ở các địa phương hiện nay. Vậy, đặt tên như thế nào đảm bảo phù hợp là việc cần phải được nghiên cứu bài bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào

(Baonghean.vn) - Từ ngày 9-10/4, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào tại tỉnh Khăm Muộn.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT; Các đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay; công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ… là những thông tin nổi bật ngày 10/4.

Giao Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tìm phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 10 lao động trên tàu Kiểm ngư

Giao Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tìm phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 10 lao động trên tàu Kiểm ngư

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của 10 lao động trên tàu Kiểm ngư tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào chiều 10/4. Cùng tham dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Baonghean.vn) - Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu ngành đẩy mạnh hoàn thiện chiến lược sản phẩm, nhóm sản phẩm chủ lực; quan tâm nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng nông nghiệp...

Mong sớm đưa đội tàu Kiểm ngư hoạt động trở lại

Mong sớm đưa đội tàu Kiểm ngư hoạt động trở lại

(Baonghean.vn) - Trong thời điểm cần tăng cường công tác quản lý nhà nước để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu đối với hoạt động khai thác trên biển, mong có chính sách để 2 tàu kiểm ngư của Nghệ An hoạt động trở lại.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Bôlykhămxay, nước CHDCND Lào

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Bôlykhămxay, nước CHDCND Lào

(Baonghean.vn) - Ngày 10/4, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tại tỉnh Bôlykhămxay.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/4

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2024 - 2025; Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào; Lãnh đạo Sở NN&PTNT "đau đầu" khi hoạt động kiểm ngư bị tê liệt...