Chuyển giao phần mềm quản lý chỉ huy cho Bộ chỉ huy Quân sự Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 25/10, Ban Công nghệ thông tin, Bộ tham mưu Quân khu 4 tổ chức lớp tập huấn chuyển giao phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2017 cho Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

» Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống

 » Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao hài cốt liệt sỹ về các địa phương
 

40 cán bộ, nhân viên phụ trách CNTT của các ban cơ quan Bộ CHQS tỉnh và cán bộ, nhân viên Ban Khoa học quân sự được tập huấn theo Kế hoạch số 705/KH-BTM ngày 28/4/2017 của Bộ Tham mưu Quân khu 4 về triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ huy, tham mưu, quản lý, điều hành của Bộ Tư lệnh Quân khu 4”.

Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Đức Biểu

Nội dung tập huấn gồm: Hệ thống hạ tầng mạng máy tính quân sự Quân khu 4 và các tài nguyên trên mạng máy tính quân sự Bộ Quốc phòng; phần mềm thư điện tử quân sự và phần mềm phòng chống mã độc dành cho máy tính quân sự; phần mềm quản lý văn bản - hồ sơ công việc; hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ diễn tập. 

Để tiến hành tập huấn chuyển giao phần mềm, những ngày qua Ban Khoa học quân sự Bộ CHQS tỉnh phối hợp cùng cán bộ của Viện CNTT Bộ Quốc phòng và cán bộ Ban CNTT Quân khu 4, lắp đặt hoàn chỉnh cấu hình trang bị phần mềm cho hệ thống CNTT của cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tập huấn CNTT tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Ngô Đức Biểu.

Thực hiện dự án của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhằm khai thác, sử dụng phục vụ tốt công tác chỉ huy, tham mưu, quản lý, điều hành và công tác chuyên môn của các phòng, ban thuộc cơ quan Bộ CHQS tỉnh, góp phần đẩy mạnh hoạt động ứng dung CNTT, từng bước đổi mới phương thức làm việc, thực hiện cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng thời, đây cũng là nội dung thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”.

Ngô Đức Biểu

(Bộ CHQS tỉnh Nghệ An)