Chuyển hơn 190 ha đất lúa sang sử dụng cho các công trình, dự án

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có tờ trình trình HĐND tỉnh về việc chuyển 190 ha đất lúa sang mục đích cho các công trình, dự án khác. 

Theo tờ trình này, do yêu cầu của phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua phát sinh một số công trình, dự án thuộc trường hợp phải trình HĐND tỉnh thông qua danh mục cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai để bổ sung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Các công trình, dự án phát sinh có một số công trình, dự án cần phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Đất lúa đang ngày bị thu hẹp. Ảnh tư liệu

Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trình HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 190,11 ha đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện 125 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An (ngoài danh mục 1.027 công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2016). Trong đó: Chuyển mục đích sử dụng 137,91 ha đất trồng lúa;  Chuyển mục đích sử dụng 47,79 ha đất rừng phòng hộ;  Chuyển mục đích sử dụng 2,41 ha đất rừng đặc dụng.

Vào tháng 8/2016, HĐND tỉnh cũng thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An với diện tích 242,39 ha (gồm: 208,61 ha đất trồng lúa, 33,78 ha đất rừng phòng hộ) bố trí cho xây dựng 144 công trình công cộng, dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó có cơ cấu chuyển đổi đất để xây dựng trụ sở xã, phường, xây dựng chợ, cầu - đường, nhà văn hóa, chia lô phân nền đất ở cho người dân… và các nhà máy, dự án.

Trân Châu