Cienco4 chuyển thành tập đoàn phát triển đa ngành

(Baonghean.vn) - Nghị quyết Đại hội cổ đông của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) đã biểu quyết chuyển hướng thành mô hình Tập đoàn kinh tế đa ngành.

Trong mô hình mới, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là chủ đạo, dần mở rộng sang các lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, môi trường, năng lượng và sản xuất thêm các sản phẩm khác...

Sáng 22/4, tại tầng 11, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Đại hội có sự tham gia của 92 đại biểu đại diện cho 712 cổ đông, sở hữu 98.619.244 cổ phần chiếm 98,62% tổng số cổ phần.

Các cổ đông thông qua các nội dung tại đại hội. Ảnh: T.L

Trong năm 2016, với phương châm hành động “Thương hiệu là niềm tin, kỷ cương là sức mạnh”, Ban lãnh đạo Cienco4 tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, khoa học, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Năm qua, Cienco 4 phát triển bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao.

Về cơ cấu cổ đông, tính đến ngày 31/3/2017, Cienco4 có 816 cổ đông trong đó không có cổ đông Nhà nước và không có cổ đông nước ngoài. Bốn cổ đông tổ chức nắm giữ 62.819.759 cổ phần tương đương 62,82% vốn điều lệ, 812 cổ đông cá nhân nắm giữ 37.180.241 cổ phần tương đương 37,18% vốn điều lệ.

Trong đó, 736 cổ đông nội bộ nắm giữ 31.725.341 cổ phần, tương đương 31,73% vốn điều lệ, 80 cổ đông ngoài nắm giữ 68.274.659 CP tương đương 68,27% vốn điều lệ.

Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Huỳnh phát biểu tại đại hội.

Trên cơ sở định hướng phát triển chung của đất nước, tình hình kinh tế - chính trị thế giới, HĐQT Cienco 4 thống nhất chuyển hướng phát triển Tổng công ty thành Tập đoàn kinh tế đa ngành, trong đó đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông là chủ đạo, dần mở rộng sang các lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, môi trường, năng lượng và sản xuất thêm các sản phẩm khác...

Tại Đại hội, Cienco4 đã thống nhất triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu: Giá trị sản lượng đạt 8.000 tỷ đồng; doanh thu đạt 7.600 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 210 tỷ đồng; lợi nhuận thực hiện (sau thuế) đạt đạt 185 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/VĐL đạt hơn 18%; cổ tức đạt hơn 18%.

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

Cũng tại Đại hội, Cienco4 đã công bố giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau, công bố thành lập Công ty cổ phần Green Tea Islands để thực hiện đầu tư dự án này./.

P.V