Có thể cách chức người đứng đầu nếu vi phạm giải tỏa hành lang giao thông

(Baonghean.vn)- Lãnh đạo Sở, ngành cấp tỉnh, huyện sẽ bị kỷ luật khiển trách, giáng chức hoặc cách chức khi thiếu quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Đó là một trong những nội dung trong dự thảo Quy định xử lý trách nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT trên địa bàn tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh thảo luận tại cuộc họp chiều 9/11.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc họp, trên cơ sở dự thảo do Sở Nội vụ báo cáo, các thành viên UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành đã đồng tình, thống nhất cao với dự thảo. Theo đó, bên cạnh quy định các hình thức khen thưởng thì dự thảo cũng quy định rõ việc xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân bao che, tiêu cực trong quá trình giải tỏa vi phạm hành ang ATGT.

Cụ thể, đối với tập thể hoặc cá nhân trực tiếp quản lý không hoàn thành nhiệm vụ về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT thì sẽ bị phê bình, nhắc nhở; đồng thời kiên quyết không xem xét danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các tập thể khi tái vi phạm những vấn đề nêu trên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền khẳng định, mục đích đưa ra các hình thức xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân là nhằm đưa công tác quản lý trật tự hành lang ATGT trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp. Ảnh: Mai Hoa

Đối với cá nhân, bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở và thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh phụ trách lĩnh vực; Chủ tich và Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực cấp huyện và xã; Trưởng các phòng chức năng thuộc các Sở, ngành cấp tỉnh và huyện sẽ bị xử lý kỷ luật về trách nhiệm theo 3 hình thức: khiển trách, giáng chức và cách chức khi thiếu quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT,(tùy theo sự tiếp thu, sữa chức, khắc phục vi phạm).

Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, hạ sỹ quan lực lượng vũ trang được giao nhiệm vụ trực tiếp thực thi nhiệm vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT, nếu thiếu tinh thần trách nhiệm cũng sẽ bị xử lý theo 2 hình thức: khiển trách và hạ bậc lương khi đã bị khiển trách nhưng không chấn chỉnh, khắc phục.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Bằng Toàn đồng tình cao với dự thảo quy định xử lý trách nhiệm trong vi phạm hành lang ATGT. Ảnh: Mai Hoa

Dự thảo cũng quy định về việc xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thực hiện ngay sau mỗi chiến dịch giải tỏa, quản lý vỉa hè, hành lang ATGT kết thúc hoặc thông qua các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất và sơ, tổng kết hàng năm.

Người dân huyện Quỳnh Lưu tự nguyện cắt gọt mái tôn, biển quảng cáo lấn chiếm hành lang quốc lộ. Ảnh: Như Thủy

Trong khuôn khổ cuộc họp chiều nay, UBND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay; báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016.

Mai Hoa