#Cờ thi đua Chính phủ

2 kết quả

Báo Nghệ An được tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Báo Nghệ An được tặng Cờ thi đua của Chính phủ

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 231/QĐ-TTg, ngày 14/3/2023 về việc tặng Cờ thi đua cho tập thể Báo Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An năm 2022.