Con Cuông: Nông hộ diện nghèo được hỗ trợ các loại máy phục vụ sản xuất

(Baonghean.vn) - Hàng chục bộ máy cấy, gặt và phay đất đã được cấp phát cho hộ nghèo, cận nghèo huyện Con Cuông phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Người dân được hướng dẫn thực hành sử dụng máy cấy tay 4 hàng không động cơ. Ảnh: Bảo Ngọc

Ngày 22/12, Ban Phát triển nông thôn miền núi huyện Con Cuông phối hợp Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Điền Phương tiến hành cấp phát máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân tham gia dự án tại 3 xã Môn Sơn, Yên Khê và xã Chi Khê.

Việc cấp phát nằm trong Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo của Chương trình 135.

Nông dân xã Môn Sơn nhận máy cấy tay không động cơ và máy gặt lúa. Ảnh: Bá Hậu

Số lượng cấp phát tại xã Môn Sơn là 15 bộ máy cấy tay 4 hàng ( không động cơ); 15 bộ máy gặt lúa cầm tay Oshima 330; tại xã Yên Khê: 5 bộ máy phay đất Honda F210,  và tại xã Chi Khê và 1 bộ máy gặt lúa cầm tay Oshima 330 với tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ là 194.850.000 đồng .

Các hộ được hưởng lợi tham gia dự án là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Các hộ trước khi nhận máy móc được cán bộ kỹ thuật của công ty cung ứng hướng dẫn quy trình tháo, lắp, vận hành, sử dụng máy gặt lúa cầm tay và máy phay đất.

Hướng dẫn kỹ thuật lắp máy cho người dân. Ảnh: Thanh Thủy

Ngoài ra công ty cung ứng còn tổ chức hội nghị tập huấn rộng rãi cho người dân tham gia dự án và nhân dân địa phương xã Môn Sơn, Lục Dạ có nhu cầu sử dụng máy cấy tay 4 hàng về quy trình kỹ thuật sử dụng và quy trình kỹ thuật gieo mạ sân nền cứng để sử dụng máy cấy.

Việc áp dụng máy móc vào sản xuất sẽ góp phần tăng năng suất lao động, giảm bớt sức người, giảm chi phí lao động. Bên cạnh đó, người dân tham gia dự án còn có thể sử dụng máy để tăng thêm thu nhập cho gia đình bằng cách cấy thuê, cho thuê máy .

                                                        Bảo Ngọc - Thanh Thủy  Bá Hậu