Con Cuông tăng cường khai hoang, phục hóa phục vụ sản xuất

(Baonghean.vn) - Nhằm tăng cường diện tích đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc, huyện Con Cuông đẩy mạnh công tác khai hoang, phục hóa.

Trong năm 2012, huyện đã khai hoang được 70 ha, phục hóa 26 ha. Riêng bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, 40 ha khai hoang đã được đưa vào trồng mía, lạc phủ ni lông và một số diện tích sẽ trồng khoai lang Nhật chất lượng cao.Vụ mía đầu tiên ở bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê phát triển tốt trên cánh đồng mới khai hoang.

Hiện tại, gần 20 ha mía trồng trên đất mới khai hoang ở Chôm Lôm phát triển tốt, hứa hẹn hiệu quả kinh tế cao. Tổng số diện tích khai hoang, phục hóa ở Con Cuông được hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng/ha đối với đất khai hoang và 05 triệu/ha đối với đất phục hóa, theo Quyết định số 59 của UBND tỉnh về một số cơ chế chính sách giảm nghèo trong Chương trình hỗ trợ tiền khai hoang, phục hóa cho nông dân các xã có 30% tỷ lệ hộ nghèo trở lên (trừ các huyện thực hiện NQ 30a/CP). Năm 2013, huyện Con Cuông tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng và các xã tăng cường công tác khai hoang, phục hóa để có thêm nhiều diện tích canh tác cho nông dân.


Nguyên Sơn