Con Cuông triển khai trồng 5.200 gốc dưa Mỹ vụ thứ 2

(Baonghean.vn) - Sau thành công ở vụ dưa đầu tiên, HTX Nông nghiệp cây con xã Chi Khê (Con Cuông) đang triển khai trồng 5.200 gốc dưa Mỹ vụ 2 trong năm 2017 theo hướng VietGap.

Vụ dưa đầu tiên HTX Nông nghiệp cây con xã Chi Khê trồng 5.000 gốc dưa cho thu nhập 7 tấn quả. Ảnh: Minh Hạnh

Sau khi thu hoạch xong vụ dưa đầu tiên (5.000 cây cho thu hoạch 7 tấn dưa, thu lãi trên 200 triệu đồng), Hợp tác xã Nông nghiệp cây con xã Chi Khê đã triển khai làm đất và tiếp tục trồng mới 5.200 gốc dưa Mỹ.

Đến nay HTX đã triển khai trồng được 2.200 gốc với 15 ngày tuổi, cây đã mọc 4-5 lá, và đang tiếp tục tra hạt ươm giống 3.000 gốc, dự tính 10 ngày sau khi ươm sẽ đưa vào trồng trong bầu.

Tổng kinh phí về cây giống là 26 triệu. Dự tính sau 3 tháng toàn bộ diện tích dưa sẽ cho thu hoạch.

Hiện HTX đang tiếp tục tra hạt và ươm 3000 gốc. Ảnh: Minh Hạnh

Ông  Nguyễn Ngọc Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp cây con xã Chi Khê, Con Cuông cho biết: Sau khi thu hoạch vụ dưa đầu tiên khá hiệu quả, chúng tôi đã triển khai ngay vụ dưa thứ 2. Số dưa đã trồng rồi cây phát triển rất tốt, độ 5 ngày nữa chúng tôi sẽ đưa vào trồng số dưa còn lại.

Rút kinh nghiệm đợt trước, vụ dưa này chúng tôi chú trọng đến kỹ thuật thâm canh để làm sao đạt năng suất và hiệu quả hơn. Vụ dưa này chúng tôi dự tính sẽ thu hoạch vào đúng dịp Tết.

Công nhân đang tích cực triển khai chăm sóc những cây trồng mới. Ảnh: Bá Hậu

Đây là mô hình nông nghiệp công nghệ cao lần đầu tiên thực hiện tại huyện miền núi Con Cuông theo Đề án trồng rau hàng hóa theo hướng VietGap của huyện giai đoạn 2016 - 2020./.

                                                          

Bá Hậu - Minh Hạnh