#con nhỏ

4 kết quả

Ảnh đại diên

Chở theo con nhỏ đi... cướp

Hai đối tượng cướp giật vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ từng là “quái xế” chuyên sử dụng xe đôn dzên, xoáy nòng tham gia các cuộc quậy phá về đêm nên rất liều lĩnh, manh động. Để dễ bề tẩu thoát, cả hai còn chở theo con nhỏ làm bình phong mỗi khi ra tay cướp giật…