Còn tình trạng đưa người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND vào Ban bầu cử

(Baonghean.vn) - Ngày 31/3, Ủy ban bầu cử huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tổ chức họp, nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ủy ban bầu cử xã Nghi Trung kiểm tra chất lượng các hòm phiếu đã qua sử dụng.

Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập 5 đoàn công tác, tiến hành kiểm tra, giám sát công tác này tại 30 xã, thị trấn trong huyện. Theo đó, các xã tổ chức các hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2 đúng tiến độ.

Ứng cử viên đại biểu HĐND xã sau hội nghị hiệp thương lần 2 cơ bản đáp ứng cơ cấu, thành phần theo quy định. Cơ sở vật chất, nhất là các tài liệu biểu mẫu, con dấu phục vụ bầu cử đã được các xã, thị trấn tiếp nhận đầy đủ.

Ủy ban bầu cử huyện cũng đã nêu rõ những tồn tại hạn chế cần được rút kinh nghiệm, bổ cứu như: một số xã còn đưa người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã vào ban bầu cử; sau hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2, số người được giới thiệu ứng cử tại một số xã không có số dư hoặc số dư quá ít...

     Nhật Tuấn

   Đài Nghi Lộc