Công bố chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Nghệ An 2012

(Baonghean) - Việc phân tích các số liệu điều tra để làm cơ sở đưa ra đánh giá sự phát triển và từ đó đưa ra các chính sách phát triển phù hợp là việc làm cần thiết. Chỉ số Nghean ICT Index 2012 cho chúng ta biết hiện trạng ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh; Đó cũng là cơ sở tham khảo cho việc đánh giá sự thành công của các cơ chế chính sách hiện thời.

Để có cơ sở xây dựng chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An năm 2102 (Nghean ICT Index 2012), Sở TT&TT phối hợp với Hội Tin học tỉnh xây dựng hệ thống tiêu chí phục vụ cho công tác điều tra. Các tiêu chí xây dựng được tham khảo qua bộ tiêu chí do Hội Tin học Việt Nam hướng dẫn. Khác với điều tra lần đầu, lần này đã bổ sung những tiêu chí về ứng dụng phần mềm nguồn mở, các dịch vụ công trực tuyến… để phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương và Quốc gia.

Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá, Hội đồng đã đưa ra kết quả: Khối UBND các huyện, thành phố, thị xã: Đứng đầu xếp hạng ICT Index 2012 là UBND Thành phố Vinh, đây là lần thứ 2, đơn vị thành phố đứng đầu trong bảng xếp hạng chung của khối các huyện, thành phố, thị xã. Bộ phận cửa điện tử đã triển khai và bước đầu cung cấp nhiều dịch vụ công cấp 2. Tuy nhiên, dù xếp ở ví trí đứng đầu, nhưng điểm xếp hạng chung của thành phố cũng chỉ mới 683,2/1000 điểm.

Đứng thứ hai là Thị xã Thái Hòa và huyện Tương Dương; ba vị trí cuối là Quỳ Hợp, Quế Phong và Kỳ Sơn.

Ở khối các sở, ban, ngành có 18 đơn vị tham gia xếp hạng. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học & Công nghệ và Sở Kế hoạch và Đầu tư xếp ở nhóm đầu. Một điểm đáng lưu ý là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tụt 4 bậc so với vị trí lần thứ nhất năm 2011 trong bảng xếp hạng. Nguyên nhân chính là chỉ số về nguồn nhân lực CNTT chỉ đạt 284,4 và 346,3 /1000 điểm. Trong nhóm sở ban ngành cấp tỉnh ít có sự thay đổi lớn về thứ tự trong bảng xếp hạng chung và xếp hạng thành phần ngoại trừ Sở Giao thông - Vận tải tăng 5 bậc so với năm 2011 và Sở Tài chính tăng 3 bậc.

Qua kết quả tính toán, đối với từng nhóm chỉ tiêu, mỗi đơn vị có thế mạnh riêng. Với nhóm chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật CNTT&TT, phần lớn những đơn vị được đầu tư nhiều về hạ tầng kỹ thuật, thiết bị thì xếp hạng vị trí cao. Với  nhóm chỉ tiêu về ứng dụng CNTT, nhiều đơn vị ở nhóm huyện trong năm 2011-2012 đã triển khai các ứng dụng phục vụ cho cải cách hành chính tại hệ thống một cửa, hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý điều hành nên vị trí xếp hạng có thay đổi so với năm 2011. Về môi trường chính sách CNTT thì khó xác định được đơn vị nào tốt, đơn vị nào kém. Thực tế tính toán cho thấy, đơn vị nào phát  triển CNTT tốt thì các lợi thế về môi trường chính sách CNTT cũng tốt hơn. 

Kết quả số liệu điều tra, xếp hạng ICT-Index 2012 và kết quả điều tra năm 2011 đã cho chúng ta hình ảnh rõ hơn về tình hình ứng dụng và phát triển CNTT của các đơn vị trong tỉnh. Từng đơn vị trong nhóm đã có những thay đổi về vị trí trong bảng xếp hạng, từ đó từng đơn vị nhìn nhận nguyên nhân để có giải pháp khắc phục. Việc xây dựng ICT Index của địa phương hàng năm còn nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của CNTT của từng cơ quan Nhà nước. Kết quả Nghean ICT Index giúp cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh có cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển ứng dụng CNTT-TT và đánh giá mức độ cải cách hành chính của các đơn vị.


Phan Nguyên Hào (Sở TT&TT)