Công bố ngày Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang

Ngày Tổng thống Nga Putin sẽ có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang đã được thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia Dmitry Peskov thông báo với các phóng viên.

"Tổng thống sẽ đọc một thông điệp trước Quốc hội Liên bang vào ngày 21/4", ông nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết thêm, địa điểm tổ chức sự kiện sẽ được thông báo sau. Các lựa chọn khác nhau đang được cân nhắc, ông giải thích.

Ảnh tư liệu minh họa.

"Chúng tôi sẽ không chạy trước. Tôi nghĩ trong tương lai gần, sẽ công bố với đại diện truyền thông xác nhận sự kiện này, và đồng thời cũng sẽ thông báo về địa điểm", Peskov nói rõ.

Những vấn đề nào sẽ được nêu ra trong thông điệp?

Thư ký báo chí Tổng thống Nga từ chối nói về các chủ đề trong thông điệp sắp tới. "Theo truyền thống, tôi không thông báo bất kỳ nội dung hoặc chủ đề nào sẽ được đề cập trong thông điệp. Chúng tôi sẽ không làm điều này bây giờ", ông giải thích.

“Đối với việc điều chỉnh lương hưu cho những người nghỉ hưu vẫn đang làm việc, chính phủ đã tích cực tham gia vào chủ đề này, thực sự, các bộ trưởng đã gửi tới tổng thống những phương án khác nhau”, phát ngôn viên Điện Kremlin trả lời câu hỏi liệu thông điệp có nói đến vấn đề lương hưu. Peskov nói thêm "không có quyết định nào được đưa ra ở đây (về vấn đề lương hưu cho những người nghỉ hưu vẫn đang làm việc)".

vn.sputniknews.com