Công điện khẩn về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

(Baonghean.vn) - Ngày 13/10 năm 2016, UBND tỉnh Nghệ An có Công điện khẩn số 31/CĐ-UBND gửi các đơn vị liên quan về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.
 
Nội dung công điện như sau:
 
 
Báo Nghệ An