Công tác Dân vận cần tập trung giải quyết khó khăn, bức xúc của Nhân dân

Mai Hoa 30/06/2022 17:54

(Baonghean.vn) - Tham gia thảo luận tại Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022, nhiều ý kiến nhấn mạnh, công tác dân vận cần tập trung giải quyết khó khăn, bức xúc của Nhân dân, từ đó nâng cao vai trò, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

Chiều 30/6, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng các đồng chí Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đăng ký triển khai xây dựng 4.500 mô hình "dân vận khéo"

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều yếu tố như giá cả vật tư, hàng hoá tăng cao, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh khó khăn, cùng với một số bất cập trong quản lý đất đai, chậm thi công hoặc thi công dang dở các công trình, dự án…; tác động, chi phối đến công tác dân vận và vận động quần chúng.

Song các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh thực hiện, phối hợp trong công tác dân vận, nhất là triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận.

Hệ thống dân vận các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022 trên phạm vi toàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Công tác dân vận chính quyền được các cơ quan nhà nước gắn với cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ và ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân kịp thời.

Tính đến tháng 5/2022, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 3.000 lượt công dân; tiếp nhận 4.113 đơn, đơn đủ điều kiện xử lý 3.597 đơn; với 152 vụ việc khiếu nại, tố cáo phải giải quyết. Đến nay, đã giải quyết được 137/152 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,1% số vụ việc phát sinh.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó tập trung xây dựng nông thôn mới mang tính tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng thời, chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; chủ động tham gia giải quyết nhiều vụ việc nảy sinh ở cơ sở, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ điều hành thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng các cấp trong tỉnh cũng quan tâm lựa chọn nội dung để tổ chức xây dựng mô hình “dân vận khéo”, điểm sáng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận chính quyền. Riêng mô hình “dân vận khéo” với hơn 4.500 mô hình được đăng ký.

Công tác dân vận trong hệ thống chính trị góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin và mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, từ đó góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi toàn tỉnh.

Đồng chí Hồ Nam - Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trong đó kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân. Kết quả đã vận động nhân dân hiến trên 221.704 m2 đất, đóng góp trên 29 tỷ đồng và hơn 54.865 ngày công.

Tại hội nghị, đại diện nhiều cơ quan, địa phương nhấn mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dân vận. Đáng quan tâm nhất là cần thay đổi tư duy, cách tiếp cận trong xây dựng các mô hình "dân vận khéo" bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, công tác dân vận cần tập trung giải quyết những khó khăn, bức xúc ở cơ sở và trong Nhân dân, như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Đồng chí Thái Thị Vân - Trưởng ban Dân vận huyện Quỳ Châu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Nâng nhận thức về công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Trên cơ sở ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị và thực tiễn đặt ra, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ đã chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ làm công tác dân vận trong điều kiện địa bàn rộng và nhiều yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác dân vận.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và hệ thống dân vận các cấp cần tiếp tục chủ động tham mưu cấp uỷ tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận; nâng cao nhận thức về công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị vững mạnh.

Cùng với đó là bám sát các nghị quyết, đề án liên quan đến công tác dân vận để triển khai bài bản, gắn với kiểm tra, giám sát, đánh giá; hoạt động, phong trào, mô hình nào đem lại lợi ích thiết thực và tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân thì cần nhân rộng.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tăng cường nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại để giải quyết; gắn với giám sát hoạt động của cấp uỷ, chính quyền trong việc giải quyết vì mục tiêu tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Ngọc Kim Nam cũng yêu cầu hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới các cuộc vận động, phong trào thi đua phù hợp với từng địa bàn, thời điểm, tạo điểm nhấn, lan toả, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quan tâm triển khai đồng bộ, có chất lượng các mô hình "dân vận khéo", điểm sáng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận chính quyền; chú trọng xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, bức xúc phát sinh từ cơ sở. Chăm lo củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác dân vận đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao công tác dân vận trong tình hình hiện nay...

Công tác Dân vận cần tập trung giải quyết khó khăn, bức xúc của Nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO