#cổng thông tin Coivid-19 tỉnh Nghệ An

1 kết quả

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ấn nút khai trương hệ thống Cổng thôngtin Covid -19 tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An khai trương Cổng thông tin Covid-19

(Baonghean.vn) - Cổng sẽ cung cấp thông tin chính thống, phản ánh kịp thời diễn biến, tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chi tiết đến từng xã, phường, thị trấn. Qua đó, phục vụ công tác phân tích, đánh giá, dự báo và ra quyết định các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.