Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con vào vụ ép mới

(Baonghean.vn) - Niên vụ ép 2018 - 2019, Công ty CP Mía đường Sông Con có vùng nguyên liệu với tổng diện tích 6.901 ha. Từ ngày 10/11, Công ty bước vào vụ ép mới, với công suất 3.300 tấn/ngày.

Công ty CP Mía đường Sông Con có vùng nguyên liệu với tổng diện tích 6.901 ha thuộc 5 huyện: Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương, Yên Thành và Đô Lương, trong đó tập trung chủ yếu ở Tân Kỳ.

Từ ngày 10/11/2018, Công ty đã bước vào vụ ép mới với công suất 3.300 tấn/ngày.

Nông dân huyện Tân Kỳ thu hoạch mía nguyên liệu. Ảnh: Xuân Hoàng

Năm nay, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ kéo dài nhưng nhờ chú trọng vào đầu tư thâm canh, đưa vào trồng các giống mía mới cho năng suất cao như: KK3, KK2, K9211, NK9211… nên nhiều diện tích mía đạt năng suất trên 80 tấn/ha, cá biệt có những vùng đạt 120 tấn/ha; dự kiến bình quân cả vùng nguyên liệu đạt  55 tấn/ha.

Thời điểm này, công ty đang vận động bà con thu hoạch mía, nhằm đảm bảo nguyên liệu cho nhà máy hoạt động trong thời điểm đầu vụ ép. Khuyến khích những hộ thu hoạch sớm, Công ty có chính sách hỗ trợ 15 ngày đầu thu mua mía nguyên liệu cho bà con thêm 20 nghìn đồng/tấn và mía có tạp chất dưới 3% là không phân loại.

Mía nguyên liệu được vận chuyển về thu mua tại Công ty CP mía đường Sông Con. Ảnh: Xuân Hoàng

Song song với thu hoạch, Công ty có chính sách khuyến khích người dân trồng mới diện tích mía với kế hoạch 3.000 ha.

Theo kế hoạch, Công ty sẽ kết thúc vụ ép vào tháng 4/2019, với sản lượng mía ước đạt 400 nghìn tấn./.