Công ty nợ tiền Bảo hiểm xã hội, người lao động có được rút BHXH một lần?

Hoàng Hương 20/04/2022 11:07

(Baonghean.vn) - Tôi làm việc cho công ty được 8 năm, nhưng mới được đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 5 năm. Tôi chuẩn bị ra nước ngoài để định cư. Hiện nay công ty đã dừng hoạt động và vẫn nợ tiền BHXH. Tôi có được rút BHXH một lần không?

(leluongnam...@gmail.com)

Trả lời:

- Điểm b, Khoản 1, Điều 60, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về trường hợp được hưởng BHXH một lần như sau:

Người lao động quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa BHXH huyện Nam Đàn. Ảnh: Đình Tuyên
Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa BHXH huyện Nam Đàn. Ảnh: Đình Tuyên

a) Ra nước ngoài để định cư

- Điểm a, đ mục 2.2 Công văn số 2802/BHXH-CSXH về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH quy định về giải quyết hưởng BHXH một lần như sau:

b) Đối với người hưởng theo quy định tại Điểm b, c, Khoản 1, Điều 60, Luật BHXH năm 2014: Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH). Khi thời gian tham gia BHXH được đóng đủ và người lao động có yêu cầu sẽ giải quyết hưởng bổ sung BHXH một lần. Việc giải quyết hưởng bổ sung BHXH một lần khi thời gian tham gia BHXH được đóng đủ thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm đ, khoản này.

c) Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung đủ thì cơ quan BHXH ghi nhận và bảo lưu toàn bộ thời gian đóng BHXH bổ sung. Trường hợp người lao động tiếp tục có nguyện vọng hưởng BHXH một lần, cơ quan BHXH tính gộp thời gian đã giải quyết trước đó với thời gian đóng bổ sung để xác định lại mức hưởng mới theo quy định của Điều 63, Luật BHXH 2014 về điều chỉnh tiền lương tại thời điểm giải quyết điều chỉnh và trừ đi mức hưởng được tính lại tương ứng với thời gian hưởng đã được tính bao gồm cả thời gian đã làm tròn (nếu có) để chi trả bổ sung cho người lao động.

Như vậy, bạn sẽ được giải quyết hưởng BHXH một lần đối với thời gian đã đóng BHXH. Thời gian chưa đóng BHXH nếu được đóng bổ sung thì sẽ được bảo lưu và giải quyết hưởng bổ sung theo quy định trích dẫn nêu trên.

BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT -

QUAN HỆ LAO ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN

(ĐT: 09 1974 2006; 0375 037 037)

Công ty nợ tiền Bảo hiểm xã hội, người lao động có được rút BHXH một lần?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO