#Công ty TNHH Xuân Chung

2 kết quả

 mỏ đá Lèn Chùa

Xử lý nghiêm sai phạm tại mỏ đá Lèn Chùa

(Baonghean) - Sai phạm của các doanh nghiệp tại mỏ đá Lèn Chùa (phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai) đã xảy ra trong một thời gian dài, thể hiện sự coi thường pháp luật. Việc xử lý quyết liệt, những cá nhân, tổ chức liên quan là cần thiết, để lập lại trật tự và làm gương cho các doanh nghiệp khác.