Cử tri Con Cuông đề nghị hủy bỏ quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ nhà máy giấy Tân Hồng

(Baonghean.vn)- Cử tri huyện Con Cuông đề nghị UBND tỉnh xem xét hủy bỏ quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ nhà máy giấy Tân Hồng vì từ khi khởi công đến nay nhưng chưa đi vào hoạt động.

Vấn đề này UBND tỉnh  trả lời như sau:

Quy hoạch vùng nguyên liệu cho Nhà máy sản xuất bột giấy Tân Hồng được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số: 3226/QĐ.UBND.NN ngày 07/07/2009; và được điều chỉnh mở rộng tại Quyết định số: 5581/QĐ.UBND.NN ngày 29/10/2009 với tổng diện tích liên doanh liên kết là 47.118,8 ha trên địa bàn các huyện: Tương Dương (13.838,4 ha), Con Cuông (7.899,0 ha), Anh Sơn (4.559,5 ha), Thanh Chương (11.757,2 ha), Tân Kỳ (9.064,7 ha).

Nhà máy giấy Tân Hồng 7 năm qua không hoạt động gây khó khăn cho các địa phương vùng nguyên liệu. Ảnh tư liệu

Sau khi có Quyết định phê duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu, năm 2010 Công ty đã đầu tư vốn, giống và kỹ thuật liên doanh liên kết với người dân tổ chức trồng 1622,7 ha trên 3 huyện Con Cuông, Thanh Chương, Anh Sơn; ngoài ra Công ty còn đầu tư vào công tác bảo vệ, chăm sóc rừng hiện có trên địa bàn các huyện được quy hoạch.

Tuy nhiên năm 2011, 2012 do tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, nhà máy sản xuất bột giấy Tân Hồng không hoạt động thu mua và chế biến bột giấy. Công tác đầu tư trồng rừng mới, bảo vệ và chăm sóc rừng hiện có trên địa bàn các huyện quy hoạch cũng không được Công ty thực hiện.

Theo báo cáo của UBND các huyện trong vùng quy hoạch: sau khi được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, Công ty Cổ phần XNK Tân Hồng đã triển khai thực hiện một số hạng mục trong năm 2010, nhưng từ năm 2011 đến nay Công ty không thực hiện các hạng mục theo quy hoạch được duyệt, vì vậy phần diện tích quy hoạch trồng rừng nguyên liệu của dự án, nhân dân tự sản xuất trồng rừng và trồng các loại hoa màu khác.

Hầu hết máy móc của nhà máy đã xuống cấp. Ảnh tư liệu

Để xử lý các tồn tại của Nhà máy giấy Tân Hồng, UBND tỉnh đã tổ chức họp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan bàn phương án xử lý. Và ngày 19/01/2017, UBND tỉnh đã có Thông báo số 32/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi Công ty CP XNK Tân Hồng và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, chi nhánh Hồng Hà để xử lý dứt điểm các nội dung có liên quan đến Nhà máy bột giấy Tân Hồng.

Ngày 24/02/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức buổi làm việc với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hồng Hà, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An, UBND huyện Con Cuông. Riêng Công ty CP XNK Tân Hồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư không thể gửi văn bản và cũng không thể liên lạc được do Công ty đã ngừng hoạt động từ lâu (theo báo cáo xác nhận của Cục Thuế Nghệ An).

Ngày 17/05/2017, Chính phủ ban hành Quyết định số 1216/QĐ-TTCP lập Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ về công tác tại Nghệ An, trong đó có kiểm tra nội dung Báo điện tử Nghệ An phản ánh về dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Tân Hồng, xã Chi Khê, huyện Con Cuông.

Sau khi có kết luận của Đoàn kiểm tra, UBND tỉnh sẽ báo cáo kết quả xử lý, trả lời nội dung kiến nghị của cử tri.

Gia Huy

(Tổng hợp)