Cục Chính trị QK4: Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2016

(Baonghean.vn) - Ngày 30/12, Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Đại tá Trần Võ Dũng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2015, hoạt động CTĐ, CTCT của LLVT Quân khu được triển khai thực hiện đồng bộ. Nổi bật, là các hoạt động tư tưởng văn hóa; công tác xây dựng Đảng; Kiểm tra giám sát Đảng; công tác cán bộ; dân vận; chính sách... được các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu triển khai tích cực, đạt kết quả cao. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt  mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2016 của LLVT Quân khu tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có ý thức trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ.

Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; luôn giữ vững trận địa tư tưởng; tích cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở chính trị địa phương; tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế, xã hội các địa phương phát triển gắn với củng cố Quốc phòng - An ninh.

                                                           Trần Dũng

(THQK4 )