Cục Thuế Nghệ An công khai danh sách các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn

(Baonghean) - Cục Thuế Nghệ An vừa có thông báo các doanh nghiệp có số nợ lớn đưa lên phương tiện thông tin đại chúng.