Cục Thuế Nghệ An: Nỗ lực hoàn thành dự toán thu ngân sách 2016

(Baonghean) - Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, do vậy, việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, là tiền đề và tạo động lực cho việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách những năm tiếp theo.

Sản xuất hàng xuất khẩu ở Công ty may Haivina Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Châu Lan

Vượt lên khó khăn

Năm 2016, ngành Thuế bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh nhiều khó khăn: kế hoạch thu cao, nguồn thu chưa có nhiều doanh nghiệp mới, thiên tai, thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó, sự cố ô nhiễm môi trường biển làm sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, ăn uống, vận tải...

Việc Nhà nước cấm xuất  thô đá trắng cũng làm doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản đình trệ trong sản xuất. Một số chính sách mới (có hiệu lực từ 01/01/2016) làm giảm số nguồn thu như: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phổ thông giảm từ 22% xuống còn 20%, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN 20% được giảm xuống 17%. Thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài gây hạn hán trên diện rộng làm giảm sản lượng điện thương phẩm, giảm số thuế phải nộp của các doanh nghiệp thuỷ điện.

Số thu từ một số doanh nghiệp trọng điểm thấp hơn so với cùng kỳ, nên ảnh hưởng tới số thu NSNN của tỉnh. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn, thực tế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, một số dự án lớn nhưng trong giai đoạn đầu tư, nên chưa có số nộp ngân sách hoặc đang được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trong khi đó, dự toán thu NSNN năm 2016 Bộ Tài chính, HĐND, UBND tỉnh giao rất cao, tăng 31% so với dự toán năm 2015 và tăng 1.400 tỷ đồng so với thực hiện năm 2015. Việc thực hiện kế hoạch năm thật sự không dễ dàng. 

Mặc dù vậy, dưới sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế và phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng; tinh thần vượt khó trong sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và sự nỗ lực phấn của gần 1.200 cán bộ công chức, người lao động ngành Thuế Nghệ An, 8 tháng đầu năm 2016 đã đạt được những kết quả nhất định.

Đồng chí Nguyễn Đình Hòa, Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo họp trực tuyến với các Chi cục

Tính đến 31/8/2016, số thu nội địa tính cân đối trên địa bàn tỉnh đạt 6.022 tỷ đồng, bằng 74% dự toán Trung ương, 67% dự toán HĐND và bằng 117% so với cùng kỳ.

Một số khoản thu tăng trưởng cao so với cùng kỳ: Thu từ thuế Bảo vệ môi trường, 8 tháng đạt 479 tỷ đồng, bằng 84% dự toán và tăng 218% so cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất 8 tháng, đạt 1.019 tỷ đồng, bằng 157% dự toán Trung ương, 68% dự toán HĐND và tăng 182% so cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 8 tháng đạt 213 tỷ đồng, bằng 68% dự toán và bằng 127% so với cùng kỳ. 

Tiến độ thu ngân sách của các Chi cục Thuế cơ bản đạt khá so với dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước. Có 14/21 chi cục tổng thu đảm bảo tiến độ dự toán và cao hơn so với cùng kỳ năm 2015.  

Tuy nhiên, một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn nhưng số thu chưa đạt tiến độ như thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 8 tháng đạt 59% dự toán; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 66% dự toán; thu từ công thương nghiệp - dịch vụ- ngoài quốc doanh đạt 65% so dự toán.

Nguyên nhân chủ yếu: Các doanh nghiệp thuỷ điện hụt thu hơn 30 tỷ đồng do hạn hán, nắng nóng kéo dài làm giảm sản lượng điện thương phẩm; doanh nghiệp bia hụt thu gần 60 tỷ đồng do giảm sản lượng (giảm 9 triệu lít); các doanh nghiệp trọng điểm khác hụt thu gần 70 tỷ đồng... Đặc biệt, khoản thu ngành thuế không quản lý (thu khác ngân sách và thu cố định tại xã) 8 tháng mới chỉ đạt 45% và 58% dự toán, đòi hỏi sự phối hợp mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn để tăng thêm nguồn thu này.

Ngành Thuế chống thất thu thuế kinh doanh xăng dầu

Giải pháp giai đoạn nước rút

Nhiệm vụ thu NSNN trong những tháng còn lại của năm 2016 là hết sức nặng nề, trong thời gian tới, ngành Thuế tập trung khắc phục những khó khăn, chủ động bằng nhiều giải pháp triển khai quyết liệt, quyết tâm thực hiện đảm bảo thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt dự toán làm tiền đề hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo. Cụ thể: Ngành đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 16 giải pháp cho các tháng cuối năm. 

Sản xuất nước khoáng ở Công ty TNHH MTV cấp nước Nghệ An. Ảnh: Châu Lan

Trong đó, tập trung phấn đấu quyết liệt thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2016, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua và hoàn thành vượt dự toán thu năm 2016.

Tiếp tục triển khai nghiêm túc các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung; triển khai các chương trình hành động, thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế. Triển khai các nhiệm vụ phục vụ việc xây dựng dự toán thu nội địa năm 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế.

Nguyễn Đình Hòa 

(Cục thuế Nghệ An)