#cụm công nghiệp Lạc Sơn

3 kết quả

Đô Lương tạo động lực trong thu hút đầu tư

Đô Lương tạo động lực trong thu hút đầu tư

(Baonghean.vn) - Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của nhân dân, công tác thu hút đầu tư ở Đô Lương trong những năm qua đạt được nhiều thành tựu nổi bật, trở thành điểm sáng của tỉnh.
Hiệu quả phát triển đô thị và cụm công nghiệp ở Đô Lương

Hiệu quả phát triển đô thị và cụm công nghiệp ở Đô Lương

(Baonghean) - Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự quan tâm của tỉnh, cùng với những chính sách thu hút đầu tư thông thoáng... huyện Đô Lương đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khi triển khai dự án, nên lĩnh vực thu hút đầu tư đạt kết quả khả quan.