Cung cấp cho khách hàng gần 18,5 triệu m3 nước sạch.

(Baonghean.vn) - Công ty TNHH 1TV Cấp nước Nghệ An quản lý 13 hệ thống cấp nước với tổng công suất gần 100.000 m3/ngày đêm và tất cả đều áp dụng công nghệ, thiết bị sản xuất hiện đại, nên nước sạch  đạt QC01- VN/2009/BYT (quy chuẩn của Bộ Y tế). 10 tháng đầu năm 2016, Công ty cung cấp cho khách hàng  gần 18,5 triệu m3 nước sạch.

Vận hành hệ thống cấp nước tại Nhà máy nước Hưng Vĩnh - TP Vinh.

Nhà máy nước Hưng Vĩnh (sản xuất nước sạch trên dây chuyền, thiết bị hiện đại của Châu Âu) được khai thác và vận hành tối đa công suất 60.000  m3/ngày, sản xuất và cấp nước 24/24h phục vụ nhân dân trên địa TP Vinh. 10 tháng đầu năm 2016, nhà máy cung cấp hơn 13,5 triệu m3 nước sạch.

Điều khiển hệ thống trạm bơm cấp nước tại Nhà máy nước vùng phụ cận Vinh.

Nhà máy nước phụ cận Vinh công suất 20.000 m3/ngày hỗ trợ tích cực trong việc cung cấp nước sạch cho địa bàn TP Vinh, vùng lân cận và KCN. 10 tháng đầu năm 2016, nhà máy sản xuất hơn 2 triệu m3 nước sạch.

Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy nước vùng phụ cận Vinh.

Nhờ xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp và khai thác tốt các hệ thống cấp nước, Công ty TNHH 1TV Cấp nước đáp ứng kịp thời nước sạch cho gần 105.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh./.

Hoàng Vĩnh