Đại biểu phải thật sự có phẩm chất, năng lực, uy tín tiêu biểu

(Baonghean) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hiện nay, các cấp ủy tổ chức Đảng các cấp đã và đang tích cực chủ động triển khai các bước phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong bài viết này, chúng tôi muốn có một số ý kiến về vấn đề bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng các cấp.

Trong bài viết nhan đề “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (Báo Nhân dân, 6/6/2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói rõ: “Đại hội là cơ quan lãnh đạo, tập trung bản lĩnh, trí tuệ của từng Đảng bộ. Do đó khi lựa chọn, bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên phải bầu cho được những đồng chí thật sự có phẩm chất, năng lực, uy tín và tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ”.

Như vậy, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định rõ khi bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên, trước hết, phải bầu cho được những đồng chí thật sự bảo đảm bốn yếu tố: phẩm chất, năng lực, uy tín và tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng bộ. Rõ ràng là một trong những vấn đề có tính quyết định để góp phần thành công của Đại hội Đảng các cấp, để nâng cao chất lượng Đại hội chính là chất lượng đại biểu được bầu. Bởi vì Đại hội là nơi quyết định những vấn đề quan trọng các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp để thực hiện có hiệu quả việc phát triển toàn diện các mặt của đời sống nhân dân, đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng bàn vấn đề xây dựng Đảng, bầu Cấp ủy, bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên. Điều quan trọng nhất theo chúng tôi nghĩ là phải đề xuất, xem xét, lựa chọn “để bầu cho được những đồng chí tiêu biểu cho phẩm chất, trí tuệ, nguyện vọng của quần chúng nhân dân mà họ đại diện” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, trang 215).

Toàn cảnh cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cho ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII. Ảnh: TTXVN

Về vấn đề này, phải kiên quyết không bầu những đảng viên thiếu kiên định, vững vàng về lập trường, tư tưởng, bản lĩnh cách mạng, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, dính dáng đến tham nhũng, tiêu cực, có biểu hiện làm mất đoàn kết trong đảng, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, không dám dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm, không nêu gương cho quần chúng  học hỏi, nói không đi đôi với làm, có tư tưởng cục bộ, bản vị, độc đoán, chuyên quyền, xa rời dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân, kiên quyết không bầu những người chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm, chạy luân chuyển.

Phải kiên quyết không bầu đi dự Đại hội Đảng những người ngại đấu tranh, ngại va chạm, không dám đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của nhân dân, không có ý kiến độc lập của mình về những vấn đề cần được thảo luận trong Đại hội, “dĩ hòa vi quý”, hoặc chỉ thảo luận chiếu lệ và biểu quyết thông qua vấn đề một cách dễ dãi. Không bầu những người không dám phản ánh hoặc không có khả năng phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của Đảng viên và quần chúng ở địa phương mình, ở ngành mình, không bầu những người thụ động, không chuẩn bị chu đáo các ý kiến về những vấn đề bức xúc, gay cấn, những vấn đề đặt ra ở địa phương mình, ngành mình, những vấn đề cần được đem ra thảo luận ở Đại hội.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công trình, dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Cảng Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Đào Tuấn

Một điểm nữa cần lưu ý là các đại biểu được bầu đi dự Đại hội Đảng cấp trên phải có ý thức tích cực, chủ động chuẩn bị các nội dung, các vấn đề mình sẽ trình bày, phát biểu trước đại hội cấp trên. phải tự mình chủ động chuẩn bị chứ không chờ lãnh đạo phân công. Phải ghi chép tỉ mỉ, cụ thể các vấn đề được thảo luận, tranh luận ở đại hội cấp mình để trình bày ở đại hội cấp trên, qua đó tham khảo ý kiến của các đại biểu ở Đại hội cấp trên để tìm phương hướng giải quyết vấn đề cho cấp mình.

Tất cả các đại biểu được bầu đều phải chuẩn bị để tránh tình trạng đại biểu nào được phân công viết thì mới chuẩn bị, còn các đại biểu còn lại đi dự Đại hội chỉ việc biểu quyết thông qua. Khi chuẩn bị viết, tránh tình trạng viết tham luận nặng về báo cáo thành tích cơ sở mình mà ít đề xuất, kiến nghị. Bản tham luận phải nói lên được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề mà quần chúng quan tâm, những vấn đề quần chúng còn bức xúc… để rồi sau đại hội, khi về báo cáo kết quả Đại hội cho quần chúng nhân dân biết đại biểu sẽ nói rõ những băn khoăn, thắc mắc, bức xúc của nhân dân được thảo luận, bàn bạc, kết luận và phương hướng giải quyết ở đại hội cấp trên như thế nào.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2015 - 2020 bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Ảnh tư liệu

Tóm lại, bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên là một trong những khâu quan trọng trong tiến trình Đại hội Đảng các cấp. Khâu này cần được làm thật tốt, cẩn trọng, chu đáo. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta, của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã nhất trí càng nhất trí hơn nữa. Phải làm thật tốt các bước của quá trình Đại hội Đảng các cấp” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, trang 219).

Tin liên quan

Tâm huyết, trí tuệ đóng góp ý kiến vào văn kiện

Tâm huyết, trí tuệ đóng góp ý kiến vào văn kiện

(Baonghean.vn) - Tại cuộc họp mặt các cựu cán bộ lãnh đạo huyện Yên Thành qua các thời kỳ, các đại biểu đã phát biểu ý kiến về văn bản dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa tới.

Các tin khác