Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 26/8, tại TP. Vinh, Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 198 đại biểu chính thức đại diện cho gần 2.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Về dự Đại hội có đoàn đại biểu Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu; đại diện Ban Tổ chức Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Lê Đức Cường - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An…

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

ĐẠI HỘI CỦA ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÍ TUỆ, TRÁCH NHIỆM

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV được tiến hành với chủ đề: Phát huy truyền thống, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, tập trung lãnh đạo Công an Nghệ An cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Phương châm của Đại hội là: “Chủ động - Sáng tạo - Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Hiệu quả”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay mặt Đoàn Chủ tịch đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để Đại hội thực sự là Đại hội đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, trách nhiệm.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Với những kết quả, thành tích đạt được 5 năm qua, Công an Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Đảng bộ Công an Nghệ An được Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Đảng bộ Công an Nghệ An thực sự là lực lượng nòng cốt cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 . Ảnh: Thành Duy

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an Nghệ An đề ra mục tiêu tổng quát là: Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đại tá Võ Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

GIỮ VỮNG AN NINH, ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công an Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu đạt được thời gian qua.

Trong nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đặc biệt, cần tiếp tục coi trọng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; xác định trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ đã chọn; mọi suy nghĩ và hành động đều phải xuất phát từ lợi ích chung của Tổ quốc, nhân dân, đặt lên trên hết và trước hết. 

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ cũng yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật nâng cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ; coi trọng công tác quản lý, bồi dưỡng cán bộ, phòng chống sai phạm.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Công an Nghệ An cũng cần tiếp tục kiện toàn về tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, chuyên sâu, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

"Xây dựng công an tỉnh theo hướng vững mạnh; xây dựng công an huyện, thành phố, thị xã theo hướng toàn diện; tiếp tục hoàn thiện tăng cường công an chính quy xuống đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn; xây dựng công an xã, phường, thị trấn phải theo hướng bám cơ sở".

            Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an

Đặc biệt, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh phải “gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân; thấm nhuần sâu sắc tư tưởng lấy dân làm gốc”; chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy, chi bộ; đề cao vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công an Nghệ An cũng cần tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm (nếu có) phải nghiêm minh; thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là phải thường xuyên coi trọng công tác dân vận khéo của công an nhân dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng yêu cầu Công an Nghệ An tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc gia; quyết liệt tấn công các loại tội phạm; đổi mới các mô hình trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, dự báo sát, kịp thời;…

Trước mắt, Công an Nghệ An cần bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; thực hiện tốt kế hoạch về phòng chống đại dịch Covid-19...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích của Đảng bộ và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm một số nội dung để đại hội cùng thảo luận, quyết định. Theo đó, Công an tỉnh cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực tiễn địa bàn của tỉnh, chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ, để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. 

Công an tỉnh cũng cần tiếp tục đề xuất tham mưu các quyết sách, chủ trương lớn, mang tính dài hạn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030, với phương châm “an ninh chủ động”, “phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định”, huy động sức mạnh hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên trong từng thời điểm. Phát huy vai trò Thường trực các Ban chỉ đạo về an ninh trật tự, chú trọng tham mưu, củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của các Ban chỉ đạo ngay sau Đại hội. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt, triệt để các loại tội phạm với quan điểm “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”; tăng cường và đổi mới các biện pháp quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng phó có hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự;…

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Nghệ An khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Công an Nghệ An cũng cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kết hợp với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tiếp tục quan tâm xây dựng mối đoàn kết lương - giáo; phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng ở khu vực miền núi, biên giới…

Chú trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn; đồng thời cần quan tâm các khu kinh tế, khu công nghiệp đang ngày càng được lấp đầy, tập trung đông lao động, các chuyên gia nước ngoài. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu lực lượng công an tỉnh cần tiếp tục nắm chắc tình hình ngoại biên, tiếp tục duy trì hợp tác với lực lượng an ninh Lào, đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới; đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới, làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. 

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Nghệ An khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Lực lượng công an tỉnh cũng cần tăng cường phối hợp với các lực lượng quân đội, xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phối hợp với các ngành thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, Công an tỉnh chú trọng đổi đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, chất lượng lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các mặt công tác theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy chế công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tác phong chính quy, phong cách ứng xử văn hóa. 

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn dành sự quan tâm và gửi trọn niềm tin sâu sắc đối với lực lượng công an nhân dân tỉnh nhà. Phát huy truyền thống vẻ vang, những kinh nghiệm quý báu và thành tích đã đạt được qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, tin tưởng rằng, Đảng bộ Công an tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tiếp tục lập được nhiều thành tích, chiến công mới, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ ngày càng “chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”.

                           Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý 

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII không tham gia Ban Chấp hành khóa XIV. Ảnh: Thành Duy
Tại phiên làm việc sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã ra mắt nhận nhiệm vụ. 

Tin liên quan

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng ngày truyền thống Công an nhân dân

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng ngày truyền thống Công an nhân dân

(Baonghean.vn) - Chiều 18/8, nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020); 75 năm ngày thành lập Công an tỉnh Nghệ An (21/8/1945 - 21/8/2020); 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến chúc mừng Công an tỉnh.
Công an Nghệ An giành giải cao cuộc thi sáng tác ca khúc đề tài Công an nhân dân

Công an Nghệ An giành giải cao cuộc thi sáng tác ca khúc đề tài Công an nhân dân

(Baonghean.vn) - Trong các ca khúc đạt giải, Công an Nghệ An vinh dự có tác phẩm “Hành khúc trên quê hương Bác Hồ” đạt giải A, nhạc: NSƯT Trần Hồng, lời: Đại tá Dương Đình Văn - Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ; tác phẩm “Dưới lá cờ vinh quang” của Thượng úy Nguyễn Hoàng Đăng, phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị đạt giải C.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân

(Baonghean.vn) - Sáng 17/8, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến tặng hoa, chúc mừng Công an tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020); 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 75 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Nghệ An (21/8/1945 - 21/8/2020)

Các tin khác