Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Tiên (Thanh Chương) nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đại hội Đảng bộ xã Thanh Tiên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 14 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Sáng 12/5, Đảng bộ xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Thanh Chương. Tham gia đại hội có 186 đại biểu chính thức đại diện cho 370 đảng viên trong toàn xã. Ảnh: Hữu Thịnh

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Tiên đã đoàn kết, đồng thuận triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 8,5%/năm. Đời sống nhân dân được nâng lên thu nhập bình quân năm 2019 đạt gần 40 triệu đồng/người/năm, dự ước năm 2020 đạt 42,7 triệu đồng/người/năm. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ; văn hóa - xã hội được chăm lo. Diện mạo NTM ngày càng khang trang, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Trọng Bảy - Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Hữu Thịnh

Công tác xây dựng Đảng được chăm lo toàn diện trên các mặt; đặc biệt chú trọng đổi mới phong cách lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát khắc phục kịp thời các khuyết điểm, tồn tại hạn chế; quan tâm đúng mức đến việc lựa chọn, quy hoạch, bố trí cán bộ, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, gia đình đảng viên. 

Đại hội cũng xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới với sự ưu tiên tập trung phát triển nhanh các ngành, nghề dịch vụ; phát triển nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng kết cấu hạ tầng và công trình phúc lợi, đáp ứng nhu cầu phát triển mang tính dài hạn. Tập trung xây dựng phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024. 
Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Hữu Thịnh

Chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Thường trực Huyện ủy Thanh Chương, đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ xã Thanh Tiên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong đó yếu tố cần tập trung là tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đưa KTXH phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội; quan tâm, nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng đời sống văn hóa. 

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng viên.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới. Ảnh: Hữu Thịnh

Đại hội đã thông nhất nhiều mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.