Đại hội Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 -2025

(Baonghean.vn) - Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nghệ An quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh,

Chiều 14/5, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy KBNN Nghệ An lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, an ninh, an toàn cơ quan. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ đã thực hiện nhiệm vụ thu NSNN đạt 61.313 tỷ đồng, bằng 221% so với nhiệm kỳ trước (27.669 tỷ đổng). Kết quả đó là nỗ lực của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ thu theo luật định, tập trung nhanh các khoản thu, hạch toán đầy đủ và phân chia chính xác các khoản thu vào NSNN. Áp dụng các hình thức thu nộp NSNN văn minh, hiện đại.

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị, các chủ đầu tư và BQL dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; Tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, đúng chế độ... Kết quả trong nhiệm kỳ, đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên 110.486 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư XDCB 44.876 tỷ đồng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Kho bạc Nhà nước Nghệ An. Ảnh: Hoàng Trung

Thời gian qua, KBNN Nghệ An luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản Nhà nước do đơn vị quản lý. Công tác kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN thực hiện đúng quy định (số lượng đơn vị giao dịch thường xuyên 3.086 đơn vị, với hơn 20.000 tài khoản hoạt động).

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy KBNN lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, công khai đầy đủ quy trình nghiệp vụ tạo thuận lợi cho các đơn vị giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ.

Đến nay, đã có 100% đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch với KBNN tỉnh, thị xã tham gia dịch vụ công trực tuyến; 2.353/2492 đơn vị giao dịch với KBNN huyện tham gia dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 94,4%, tỷ lệ hồ sơ giao dịch gửi qua DVC trên 61%. 
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ KBNN Nghệ An trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh, Đảng ủy tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ KBNN. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy tiếp tục đổi mới hoạt động hướng trọng tâm, trọng điểm và tạo khâu đột phá mạnh mẽ, tập trung vào cải cách quản lý tài chính công, tiếp tục xác định rõ mục tiêu, định hướng và các giải pháp để hiện đại hóa hệ thống quản lý tài chính công.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của Kho bạc Nhà nước; Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Bỏ phiếu bầu BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đại hội đã thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đảng viên. Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý quỹ ngân sách Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung nguồn lực thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030; xây dựng KBNN theo mô hình KBNN điện tử, phấn đấu đến hết năm 2020 tất cả các đơn vị sử dụng NSNN tham gia Dịch vụ công trực tuyến KBNN cấp độ 4; tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII.

Ra mắt BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trong hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền tài sản của Nhà nước giao cho KBNN quản lý; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương về lĩnh vực Tài chính - Ngân sách.  

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đồng chí và bầu đại biểu tham dự đại hội cấp trên.