Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 -2025

(Baonghean.vn) - Sáng 26/5, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Dự Đại hội có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

THỰC HIỆN TỐT CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy có 5 chi bộ (đầu nhiệm kỳ có 7 chi bộ, đến tháng 8/2019 thực hiện Đề án Văn phòng cấp ủy phục vụ chung, sáp nhập còn 5 chi bộ), với 55 đảng viên (trong đó có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy). 

Đồng chí Tôn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo chính trị. Ảnh: Thành Duy

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, góp phần tích cực cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Đảng bộ cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể như: công tác tư tưởng luôn được quan tâm, trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn của cán bộ, đảng viên được nâng lên; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chương trình hành động giúp đỡ xã nghèo, đặc biệt khó khăn;..

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Thành Duy

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đặt mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Xây dựng các tổ chức, đoàn thể vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy tập trung vào những giải pháp mang tính đột phá về thực hiện một số nhiệm vụ chính trị như: 

Lãnh đạo, phối hợp với chuyên môn từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy với việc tiêu chuẩn hóa cán bộ, quy chế hóa và tin học hóa, nhằm đưa mọi hoạt động ngày càng chính quy, nền nếp gắn với đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu sâu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới quy trình và nội dung thẩm định trình cấp ủy.

Lãnh đạo thực hiện tốt Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, cán bộ, nhân viên, đồng thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế đánh giá chất lượng công tác…

Đại hội cũng đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo Chính trị Đại hội XX Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh; thảo luận của các đảng viên.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC THAM MƯU, TỔNG HỢP

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ghi nhận những kết quả Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị Đảng bộ cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, tham mưu phục vụ cho sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy; điều phối các hoạt động thường xuyên và đột xuất của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động văn phòng, phát huy tối đa các tiện ích công nghệ thông tin trong Đảng; triển khai đồng bộ phần mềm quản lý văn bản để triển khai trong các cơ quan Đảng trong toàn hệ thống; làm tốt công tác quản trị, quản lý tài chính, tài sản, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động của cấp ủy.

“Trong năm 2020, đề nghị các đồng chí tập trung tham mưu, phục vụ tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; kịp thời tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhấn mạnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy cũng cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động; thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở, xây dựng hình ảnh văn phòng cấp ủy và hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy theo tinh thần: trách nhiệm, tận tâm, tận lực, tận tụy, tận tình, chu đáo, giữ vững nguyên tắc.

Đơn vị cần tiếp tục chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ và cơ quan Văn phòng và các tổ chức, đoàn thể vững mạnh; xây dựng các chi bộ 5 tốt kiểu mẫu, đảng viên 5 tốt.

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị, Đảng ủy nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết;...

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy khóa mới với 7 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Bí thư Đảng ủy khóa mới là đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Tôn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh...

Khen thưởng tập thể Chi bộ Tài chính có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Thành Duy
Khen thưởng 5 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Thành Duy
Dịp này, 1 tập thể và 5 cá nhân được khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An: Xây dựng đội ngũ liêm chính, tinh thông, đáp ứng yêu cầu mới

Đại hội Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An: Xây dựng đội ngũ liêm chính, tinh thông, đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean.vn) - Nâng cao sức chiến đấu của các chi bộ Chi cục Thuế liên huyện, xây dựng đội ngũ tinh thông, có ý thức trách nhiệm cao, chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách là những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tại Đại hội Cục Thuế sáng nay.

Các tin khác