Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần xác định và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, tạo chuyển biến toàn diện trong cơ quan, toàn đảng bộ.

Sáng 23/5, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Ngọc Hoa, Bùi Đình Long và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ảnh: Đức Anh

Nâng cao chất lượng tham mưu

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng đảng đạt kết quả cao và toàn diện.  

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, Văn phòng UBND tỉnh nhiều năm liên tục hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Đức Anh

Thực hiện các chương trình công tác của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội, chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh.

Trong đó tập trung triển khai các chương trình, các nhóm giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô trên địa bàn.

Đồng thời phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng và duy trì chế độ giao ban Thường trực Tỉnh ủy, giao ban UBND tỉnh hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo hướng về cơ sở, sâu sát tập trung giải quyết những việc khó, phát huy được vai trò trách nhiệm của tập thể cũng như cá nhân người đứng đầu, tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Các đảng viên biểu quyết tại đại hội. Ảnh: Đức Anh

Công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng ngày càng được nâng cao về chất lượng, khẳng định được tính hiệu quả; từng bước đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tích cực ứng dụng CNTT, đẩy mạnh tin học hóa trong công tác văn phòng, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.

Cùng đó, công tác hành chính, phục vụ đã có nhiều cố gắng, đáp ứng kịp thời các hoạt động của lãnh đạo UBND tỉnh và các hoạt động thường xuyên của cơ quan.

Công tác nội vụ, lễ tân, hậu cần bảo đảm chu đáo, nhiệt tình, trọng thị; chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ và nhân dân trong và ngoài tỉnh và khách quốc tế.

Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Đức Anh

Đảng ủy quan tâm xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo tập trung, quyết liệt và ngày càng cao của lãnh đạo UBND tỉnh. Nhiều đồng chí cán bộ đã công tác ở Văn phòng được phát triển đi làm cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, địa phương đều phát huy tốt.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng gắn với quản lý đảng viên, cán bộ; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, trau dồi đạo đức công vụ của đội ngũ.

Với những kết quả trên, nhiều năm liền, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương và tỉnh biểu dương, khen thưởng, trong nhiệm kỳ, Văn phòng UBND tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng hạng 3.

Tạo bước đột phá

Phát biểu tại đại hội Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của của tỉnh.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh cần lãnh đạo cán bộ đảng viên nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh; nâng cao chất lượng công tác quản lý, ban hành văn bản; thực hiện nghiêm túc Quy chế theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản và ý kiến chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Đức Anh

Tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý công việc chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa thay mặt Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đức Anh

Đảng bộ cần tiếp tục rà soát, sắp xếp, phân công tổ chức, bộ máy làm việc của cơ quan Văn phòng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định và yêu cầu nhiệm vụ.

Đi cùng với đó là chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn đảng và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Ra mắt BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Nguyễn Nam Đình đề nghị Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xác định và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, tạo chuyển biến toàn diện trong cơ quan, toàn đảng bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa cho đồng chí Đinh Viết Hồng - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Đức Anh
 Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí. Tại phiên làm việc thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã bầu đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.

Đại hội cũng bầu đại biểu đại diện cho đảng bộ đi dự đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới của Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc là xây dựng trường phát triển toàn diện, đứng trong tốp trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực Bắc Trung Bộ - địa chỉ tin cậy cho tuổi trẻ khởi nghiệp.

Các tin khác