Đại hội Đảng bộ xã Nam Giang (Nam Đàn) nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Đại hội Đảng bộ xã Nam Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu tổng quát đưa xã Nam Giang trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng quê hương Nam Giang phát triển toàn diện và bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Ngày 27/6, Đảng bộ xã Nam Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Lê Thanh

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XXVII trình đại hội khẳng định: 5 năm qua Đảng bộ và nhân dân xã Nam Giang đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt những kết quả quan trọng.

Nổi bật, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 11,15%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản từ 33,1% năm 2016 xuống 26,9% năm 2020; công nghiệp - xây dựng  từ 43,7% năm 2016 xuống 36,0% năm 2020; dịch vụ từ 16% năm 2016 lên 37,1% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng/năm.

Đồng chí Đặng Hoàng Linh - Bí thư Đảng ủy xã Nam Giang (Nam Đàn) trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Lê Thanh
Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô trường lớp ổn định, 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 85%; tỷ lệ  xóm văn hóa đạt 75%.

 Công tác giảm nghèo đạt nhiều tiến bộ, năm 2016 toàn xã có 57 hộ nghèo, chiếm 3,47%, đến đầu năm 2020 toàn xã có 27 hộ nghèo, chiếm 1,55% (giảm 1,92% với 30 hộ). Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại Đại hội. Ảnh: Lê Thanh
Công tác vận động xã hội hóa để xây dựng NTM giai đoạn 2015-2019 đạt kết quả tích cực, đã vận động nhân dân đóng góp được trên 8 tỷ đồng, góp phần xây dựng đường nông thôn xã nhà ngày càng khang, sạch, đẹp và hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xác định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.
Đồng chí Nguyễn Lâm Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Lê Thanh

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng xã Nam Giang trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023", Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nam Giang lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 23 chỉ tiêu trên các lĩnh vực.

Đại hội thể hiện quyết tâm phát huy thành tựu đạt được, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương; khắc phục khó khăn, khơi dậy tiềm năng, lợi thế phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đã xác định; đưa xã Nam Giang trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng quê hương Nam Giang phát triển toàn diện và bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội. Ảnh: Lê Thanh

Tại Đại hội đã thống nhất số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Giang lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 với 15 đồng chí, tại Đại hội bầu 13 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu đồng chí Đặng Hoàng Linh tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nam Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.