Đại hội Đảng bộ xã Thanh An (Thanh Chương) nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đại hội thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới với trọng tâm là chăm lo phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa - xã hội, nhất là tập trung mọi khả năng đẩy mạnh chất lượng giáo dục ở các cấp học, tăng cường quản lý xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự.
Sáng 20/5, Đảng bộ xã Thanh An (Thanh Chương) tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiến hành công tác bầu cử tại đại hội. 
Đồng chí Nguyễn Danh Duyên - Bí thư Đảng ủy xã trình báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Đình Hà

Báo cáo chính trị trình tại đại hội nêu rõ, dù là địa bàn miền núi nhiều khó khăn, nhưng 5 năm qua, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, tạo ra chuyển biến toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Kinh tế tăng trưởng khá với tốc độ bình quân hàng năm 8,6% (mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra 7%). Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 là 34,6 triệu đồng/năm, tăng 17,3 triệu đồng so với năm 2015.

Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư với tổng huy động gần 70 tỷ đồng trong 5 năm; trong đó nhân dân đóng góp gần 10%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Đặc biệt trong nhiệm kỳ đã xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng mức độ 2, đưa tổng số trường đạt chuẩn quốc gia đạt 2/3 trường.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chăm lo; góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước của chính quyền và MTTQ, các đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Đình Hà

Đại hội đã dành thời gian thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới. Trọng tâm là chăm lo phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa - xã hội, nhất là tập trung mọi khả năng đẩy mạnh chất lượng giáo dục ở các cấp học, tăng cường quản lý xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự. 

Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Đình Hà

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bên cạnh biểu dương kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Thanh An đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng đặt ra yêu cầu Đảng ủy, Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội đề ra, sớm về đích nông thôn mới.

Trong công tác xây dựng Đảng, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý chí vươn lên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngay sau đại hội, Đảng bộ cần bắt tay ngay vào việc xây dựng chương trình hành động, xác định ngay các điểm đột phá và tháo gỡ các khó khăn để thực hiện nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ.

BCH Đảng bộ xã Thanh An nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đình Hà

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh An, nhiệm kỳ mới và bỏ phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.