Đại hội Đảng bộ xã Thanh Long (Thanh Chương) nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Ngày 13/5, Đảng bộ xã Thanh Long (Thanh Chương) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 131 đại biểu đại diện cho 261 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Đình Hà

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Thanh Long đã tập trung lãnh đạo cán bộ, nhân dân hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 là 8,5%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 21 triệu đồng/năm lên gần 40 triệu đồng/năm; chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Trong nhiệm kỳ đã xây dựng 1 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng số lượng trường đạt chuẩn 100%, các nhà trường đều được xếp loại xuất sắc. Các hoạt động văn hóa thể thao có bước chuyển biến mới nhất là phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe, DS-KHHGĐ được quan tâm đồng bộ, có 93% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả rõ rệt: năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo là 19,29 %, đến nay chỉ còn 2,19 %.

Bên cạnh phát triển kinh tế, xã hội, Đảng bộ xã Thanh Long cũng đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt việc đào tạo cán bộ, hiện có 20/22 cán bộ công chức làm việc tại xã có trình độ đại học, thực hiện tốt việc sáp nhập và kiện toàn đội ngũ cán bộ thôn xóm.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Đình Hà

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Thanh Long phấn đấu đạt tốc độ phát triển kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 9,5 - 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 - 75 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2%. Các nhà trường giữ vững danh hiệu chuẩn Quốc gia, phấn đấu 2 trường đạt chuẩn mức độ II. Các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đặc biệt, trên cơ sở các kết quả đã đạt được Đại hội cũng đã thể hiện quyết tâm đầu tư, phấn đấu để xã đạt chuẩn NTM trong năm 2020, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu chọn ra BCH nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Chương./.