Đại hội XII: Phải tiếp tục nêu cao chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc

Những bài học kinh nghiệm đã cho thấy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc cần được Đảng tiếp tục kế thừa, phát huy; trong đó Đảng phải thể hiện được vai trò hạt nhân

Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá cao nhận định này, cán bộ, Đảng viên và nhân dân cho rằng: những bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cho thấy cần được Đảng kế thừa và phát huy sức mạnh đại đoàn kết để xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đồng thời Đảng cần thể hiện vai trò hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Người dân mong mỏi Đảng sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó Đảng đóng vai trò hạt nhân
Người dân mong mỏi Đảng sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó Đảng đóng vai trò hạt nhân.

 Kể từ khi có Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến nay, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc được phát huy ngày càng cao hơn bởi có sự kết hợp nhuần nhuyễn những truyền thống quý báu của dân tộc và sự định hướng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã đoàn kết các tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, chúng ta có cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Điều đó đặt ra những yêu cầu mới đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết, đó là phát huy sức mạnh toàn dân tộc để bảo vệ Tổ quốc.

Ông Phạm Thế Duyệt khẳng định: Đảng và Nhà nước cần tiếp tục nêu cao chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Tôi nghĩ nếu phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thì Đảng phải đoàn kết, lãnh đạo của Trung ương phải đoàn kết, phải là tấm gương cho bên dưới. Nhân dân đòi hỏi Đảng ta thực hiện cho được đường lối, nghị quyết đề ra, có làm tốt chúng ta mới tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tranh thủ được nhân dân thế giới hợp tác với chúng ta. Chúng ta hội nhập mà không bị hòa tan, điều đó là điều quan trọng về bài học đại đoàn kết”, ông Phạm Thế Duyệt nêu rõ.

Củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một nội dung quan trọng trong đường lối cách mạng của Đảng hơn 85 năm qua. Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

PGS.TS Phạm Xuân Hằng (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội) cho rằng: Sự nghiệp cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo là sự nghiệp không thể tách rời sự ủng hộ, đóng góp của nhân dân. Chỉ gắn bó mật thiết với nhân dân bằng hành động thực tế, Đảng mới hoàn thành sứ mệnh cầm quyền hiện nay. Đồng thời, trong bối cảnh đất nước hiện nay đòi hỏi vai trò tổ chức thành viên mặt trận của Đảng phải thể hiện sâu sắc tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch với dân, lắng nghe ý kiến phản biện xã hội, chịu sự giám sát của nhân dân.

PGS.TS Phạm Xuân Hằng phân tích: “Động viên được sức mạnh toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay, Đảng phải hóa thân vào Mặt trận như những thời kỳ đấu tranh máu lửa, để làm hạt nhân khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ quyết định vấn đề xây dựng nội lực quốc gia. Lúc này Đảng cần thể hiện vai trò của mình, phải đoàn kết. Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng là tổ chức thành viên đặc biệt”.

Báo cáo chính trị của Đại hội cũng chỉ rõ: Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hoà quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân. Luật sư Bùi Xuân Đức khẳng định: đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa lợi ích của các giai tầng trong xã hội, mọi người dân phải được hưởng thành quả của công cuộc đổi mới một cách công bằng. Chính sách pháp luật phải vì quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

“Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa lợi ích của các thành viên trong xã hội. Đại đoàn kết trong chính trị, trong sự nghiệp cách mạng đó là lực cầm quyền đoàn kết các lực lượng để đúng tinh thần đại đoàn kết”, Luật sư Bùi Xuân Đức nói.

Với niềm tin vào sự đổi mới và lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vào tương lai của đất nước, các tầng lớp nhân dân mong muốn qua Đại hội tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng cùng Đảng và Nhà nước phát huy tối đa nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh./.

Theo VOV

Tin mới

Trải nghiệm đáng nhớ với các điểm du lịch miền Tây xứ Nghệ

Trải nghiệm đáng nhớ với các điểm du lịch miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Dịp này, đến với các bản làng có dịch vụ du lịch trải nghiệm ở miền Tây xứ Nghệ, du khách được trải nghiệm check-in bên những vườn mơ, vườn mận đẹp mơ màng; thưởng thức ẩm thực và lĩnh hội nhiều điều thú vị, bổ ích về lịch sử giàu bản sắc văn hoá các dân tộc vùng cao Nghệ An.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/1

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/1

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến danh mục 35 nghị quyết ban hành năm 2023; Ngày Thần Tài, vàng bất ngờ giảm giá, thị trường kém sôi động; Ngăn ngừa hoạt động mê tín dị đoan dịp lễ hội đầu năm... là những nội dung chính trong ngày 31/1.
Nghệ An: 449 trường hợp xe khách bị xử phạt

Nghệ An: 449 trường hợp xe khách bị xử phạt

(Baonghean.vn) - Theo số liệu tổng hợp của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An), từ ngày 1- 31/1/2023, lực lượng CSGT đã tổ chức 2.250 ca tuần tra kiểm soát, với 10.504 lượt CBCS tham gia. Theo đó, đã lập biên bản vi phạm 3.649 trường hợp, trong đó 449 trường hợp xe khách.
Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động

(Baonghean.vn) - Bên cạnh việc áp dụng các giải pháp đôn đốc thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai công tác thanh tra chuyên ngành, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của đơn vị sử dụng lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.
Trao thưởng chuyên án thu giữ 12kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng hợp tại Tương Dương

Trao thưởng chuyên án thu giữ 12kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng hợp tại Tương Dương

(Baonghean.vn) - Ngày 31/1, tại xã Nhôn Mai, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương làm trưởng đoàn đã đến tặng thưởng và chúc mừng thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy cho các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An.
Nghệ An tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở karaoke

Nghệ An tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở karaoke

(Baonghean.vn) - Cao điểm kiểm tra các cơ sở kinh doanh được tiến hành nhằm ngăn chặn xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết người. Những cơ sở karaoke, quán bar... không đủ tiêu chuẩn về an toàn PCCC, phần lớn do sử dụng vật liệu trang trí và cách âm dễ cháy phải ngưng hoạt động.
Giữ bình yên biên giới

Giữ bình yên biên giới

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương) đã phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới.
Ô tô giá từ 500-700 triệu đồng đang khuynh đảo thị trường

Ô tô giá từ 500-700 triệu đồng đang khuynh đảo thị trường

Nhìn vào danh sách 10 mẫu ô tô có doanh số cao nhất Việt Nam năm 2022, không khó để thấy chiếm phần lớn là những mẫu xe trong khoảng giá từ 500-700 triệu đồng. Toyota Vios, Hyundai Accent, Mitsubishi Xpander lần lượt nằm ở 3 vị trí dẫn đầu với hơn 20.000 chiếc bán ra mỗi mẫu.