#Đại sứ văn hóa đọc

5 kết quả

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/12

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 12; Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn và Huyện ủy Quỳ Châu; Thành phố Vinh điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 công trình, dự án giao thông... là những nội dung chính trong ngày 15/12.